De geschiedenis van de AOW

De Algemene Ouderdomswet viert haar zestigste verjaardag. In de loop der jaren is er veel veranderd in deze oudedagvoorziening. Lees meer informatie op de blog van Uitzendbureau 65plus, hét uitzendbureau voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

Velen denken dat minister Willem Drees aan de wieg stond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), maar hij was enkel verantwoordelijk voor de noodwet die de basis legde voor de AOW. De oorsprong van de AOW gaat echter terug tot 1957. In dit jaar reikte minister Suurhoff de allereerste AOW uit, waarna de AOW voor iedere 65-plusser beschikbaar werd, ongeacht inkomen of vermogen. Dat eerste jaar ontvingen meer dan 700.000 65-plussers een AOW-uitkering.
 

Financiering van de AOW

De AOW wordt vanaf het begin gefinancierd via een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat alle uitkeringen in een jaar komen uit de AOW-premies die datzelfde jaar zijn ingehouden. Het voordeel is dat 65-plussers direct een volledige uitkering kunnen krijgen. AOW’ers zelf betalen geen premie. Inmiddels viert de Algemene Ouderdomswet haar zestigste verjaardag. In de afgelopen decennia zijn er veel zaken veranderd rondom de AOW. Zie hieronder een opsomming met de voornaamste wijzigingen. 
 

1957

De AOW wordt ingevoerd door Ko Suurhoff, minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet Drees. De hoogte van de AOW was destijds 857 gulden (€ 389) netto per jaar per alleenstaande.
 

1962

Ouderen die AOW ontvingen, konden hier bijna niet van rondkomen. In 1962 verhoogde de regering de AOW-uitkering met 15 procent en drie jaar later ging de uitkering omhoog tot het sociaal minimum.
 

1974

Na 1962 zijn er diverse verhogingen geweest. In 1974 werd de AOW gelijkgesteld met het minimumloon – dit is zelfs nu nog het geval. 
 

1985

Voor 1985 had van een echtpaar alleen de man recht op AOW, een gehuwde vrouw had dat niet. Bij de invoering van de gelijke behandeling kregen man en vrouw ieder recht op een eigen AOW als zij 65 jaar werden. Jongere partners kregen een AOW-toeslag. 


2002

In sommige jaren waren de AOW-premies niet toereikend. Tot 2002 gebeurde dat incidenteel, sinds 2002 wordt de AOW voor een deel structureel uit extra rijksbijdragen betaald.
 

2013

Per 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd ingegaan. Met dit wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 steeds stapsgewijs verhoogd. In 2018 zal de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2021 67 jaar.
 

2015

Een grote verandering in de AOW is de afschaffing van de AOW-toeslag. Voorheen ontving u een toeslag bovenop uw AOW-pensioen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende.
 

2017

In 2017 bereikt u de AOW-gerechtigde leeftijd wanneer u 65 jaar en 9 maanden oud bent. Ter verduidelijking: dit zijn mensen die na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 geboren zijn. De AOW voor alleenstaanden ligt momenteel op € 1.099 netto per maand. 
 

2023

In 2022 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Het jaar daarop wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd in 2023 en de jaren daarna is nog niet bekend, maar die leeftijd kan oplopen tot naar schatting 71 jaar.


Meer informatie over AOW

Wilt u meer informatie over de Algemene Ouderdomswet? Bekijk het volledige artikel van Plus Online. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij zijn sinds jaar en dag gespecialiseerd in het uitzenden van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt: wij hebben daarom veel kennis van de AOW-leeftijd en alle andere gerelateerde onderwerpen. Aarzel niet en neem contact met ons op. 

Bron: Plus Online