Meer en meer mensen aan het werk

Goed nieuws: het werkloosheidscijfer in Nederland blijft dalen. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat minder dan 5 procent van de beroepsbevolking op zoek is naar een baan. 

Het CBS heeft onlangs nieuwe cijfers gepresenteerd over de werkloosheid in Nederland. Wat blijkt? Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. Afgelopen juni was het werkloosheidscijfer 4,9 procent – dit staat gelijk aan ongeveer 446.000 Nederlanders. 
 

Werkloosheid per leeftijdscategorie 

Uit de gegevens blijkt dat jongeren het makkelijkste een nieuwe baan vinden. Zo is het aantal uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar gedaald met maar liefst 5 procent. Dit betekent dat de jeugdwerkloosheid lager is dan in 2011 het geval was. Ook het aantal uitkeringen onder 55-plussers daalt: in vergelijking met 2011 is dit een daling van bijna 3 procent. 
 

‘Generatiepact’

Vakbond FNV maakt zich sterk voor een zogenaamd ‘Generatiepact’. Hierbij gaan oudere werknemers (55-plussers) 20 procent minder werken tegen 10 procent minder loon. Zij krijgen hierbij wel 100 procent pensioenopbouw. Werkgevers houden op die manier geld over, waarmee ze nieuw personeel kunnen aannemen. Dit moet jonge werknemers betere kansen bieden en oudere werknemers kunnen in aanloop naar hun pensioen minder werken. 

Bron: PlusOnline