Annet de Lange is werkzaam als Lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de Universiteit Tilburg en voert de komende 10 jaar samen met Uitzendbureau 65plus onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van 65plus medewerkers (zie www.annetdelange.nl voor haar CV).

Duurzame inzetbaarheid van ouderen op het werk is een zeer belangrijk thema, omdat Nederland naast een sterke vergrijzing van de babyboomgeneratie (het cohort dat geboren is tussen 1946-1964) te maken heeft met een sterke ontgroening van de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zijn niet uniek voor Nederland, maar ook in breder internationaal kader zichtbaar (De Lange, 2014). Hierdoor is het van belang dat oudere werknemers duurzaam inzetbaar blijven en dat er een groter beroep gedaan kan worden op werknemers van 60 jaar of ouder (De Lange, Ybema, Schalk, 2011). Dit onderzoek onder werknemers van Uitzendbureau 65plus hoopt hier de komende jaren in termen van kennis en relevante onderzoeksresultaten aan bij te kunnen dragen.

In dit onderzoek onder werknemers van Uitzendbureau 65plus bespreken we duurzame inzetbaarheid in termen van psychologisch welzijn (burnout, vitaliteit), motivatie en employability (beroepsexpertise).

De resultaten uit de eerste meting van het Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de Duurzame Inzetbaarheid van 65-plussers (onze uitzendkrachten), geven kort samengevat het volgende weer:

  • De duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van 65plus is vrij hoog te noemen
  • Er zijn behalve voor de vragen met betrekking tot toekomstperspectieven geen significante verschillen tussen groepen te vinden
  • De medewerkers zijn vrij positief over het werk bij Uitzendbureau 65plus

De medewerkers geven aan nog meer toekomstperspectief en loopbaanperspectieven te kunnen ontwikkelen binnen Uitzendbureau 65plus, maar geven verder veel positieve evaluaties weer over Uitzendbureau 65plus als hun werkgever. Voorbeeld resultaten zijn: dat ze positief zijn over hun verdiensten en in grote mate vertrouwen hebben in de organisatie van Uitzendbureau 65plus.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Annet de Lange (annet.delange@han.nl)