AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting: Kamervragen en antwoorden

De levensverwachting is naar beneden bijgesteld, maar welke gevolgen heeft dit voor de AOW-leeftijd? Tweede Kamerlid Van Kent (SP) stelde Kamervragen over de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaf onlangs antwoord op deze belangrijke vragen.

AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting: Kamervragen en antwoorden

Achtergrond

De AOW-leeftijd is in 2028 verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Voor 2029 is de AOW-leeftijd op dit niveau stabiel gebleven. Het vaststellen van de AOW-leeftijd gebeurt op basis van demografische prognoses van het CBS, vijf jaar voor het kalenderjaar van vaststelling. En deze prognoses heeft het CBS recentelijk aangepast. 

In de prognose uit december 2022 werd ervan uitgegaan dat de levensverwachting binnen enkele jaren weer op het oude niveau van voor de coronapandemie zou komen. Nu bleek in het najaar van 2023 dat het herstel van de levensverwachting langzamer gaat dan eerder werd verwacht. Met als gevolg het naar beneden bijstellen van de levensverwachting tot en met 2070.

De gevolgen voor de AOW-leeftijd

De nieuwe prognoses geven een langzamere stijging van de levensverwachting aan. Daarom zal de AOW-leeftijd in 2028 én 2029 nog niet verhoogd worden. Minister Schouten legt uit dat op basis van de huidige systematiek de AOW-leeftijd niet meer naar beneden wordt bijgesteld. Dit zou alleen per wetswijziging eenmalig voor 2028 en 2029 kunnen, naar 67 jaar. Maar deze beslissing zal een grote impact hebben. 

Om stabiliteit te bieden en een jojo-effect te voorkomen, wordt de AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren vastgesteld. Is er een daling van de levensverwachting, dan vindt er geen daling van de AOW-leeftijd plaats. Wanneer dit wel wenselijk is, dan moet de wet worden aangepast.

RVU en MDIEU

Tot en met 2025 lopen de tijdelijke drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het kabinet zal tijdig in gesprek gaan met de sociale partners om te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn na deze periode om zoveel mogelijk mensen gezond werkend het pensioen te laten bereiken. De minister geeft aan het belangrijk te vinden dat de sociale partners en de Stichting van de Arbeid in gesprek blijven over gezond werken tot het pensioen, aangezien dit nu stilligt. 

Meer lezen over de AOW?

Op onze AOW-pagina lees je alles over de ontwikkelingen rondom de AOW. Bijvoorbeeld de actuele bedragen en betaaldata.

Bron: Salaris van Morgen