Eenmalig een deel van uw pensioengeld opnemen: handig of niet?

Vanaf januari 2023 is het mogelijk om een deel van uw pensioengeld op te nemen. Dat kan handig klinken voor mensen die de periode tot de AOW willen overbruggen. Maar het brengt ook wat nadelen met zich mee. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Eenmalig een deel van uw pensioengeld opnemen: handig of niet?

De nieuwe regeling

Volgens de nieuwe regeling, die in januari ingaat, mag u maximaal tien procent van uw pensioen opnemen. Dit bedrag wordt vervolgens in één keer uitgekeerd en mag alleen gebruikt worden door mensen die nog niet met pensioen zijn. Het Nibud geeft aan dat de meeste mensen die binnen tien jaar met pensioen gaan nog nooit van deze regeling hebben gehoord. De regeling is dus nog niet eens zo bekend onder de doelgroep. Het is, voordat u hiervan gebruik gaat maken, daarnaast van belang om u bewust te zijn van de nadelen. 

De nadelen van het opnemen van (een deel van) pensioengeld

Het opnemen van een deel van uw pensioengeld kan er namelijk toe leiden dat u minder huur- en/of zorgtoeslag ontvangt. Dit is een logisch gevolg, want u hebt op dat moment meer geld op uw rekening staan. Ook heeft het opnemen van pensioengeld mogelijke gevolgende voor de inkomstenbelasting én de zorgverzekeringspremie. Tot slot krijgt u, als uw pensioen eenmaal uitbetaald wordt, minder geld per maand uitgekeerd.  

Mogelijk een fiscaal neutrale regeling

De regeling heeft voornamelijk negatieve effecten op mensen met lagere en middeninkomens, volgens het Nibud. Het instituut pleit om die reden ook voor een fiscaal neutrale regeling, waarmee mensen die ervan gebruik willen maken niet meer belasting betalen of hun toeslagen verliezen. De regeling gaat op 1 januari 2023 in, maar alleen als alle details uitgewerkt zijn en er goede voorlichting over gegeven kan worden, zo laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. 

Bron: NOS