Journalist voor het leven: driekwart verwacht na pensioen door te werken

Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten onder leden van 62 tot 65 jaar blijkt dat veel journalisten zichzelf beschouwen als journalist voor het leven. Maar liefst 73,3 procent verwacht namelijk door te gaan met werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en 32 procent denkt er zelfs over na om meer dan 16 uur per week te blijven werken.

Journalist voor het leven: driekwart verwacht na pensioen door te werken

Motivaties

Waarom het bereiken van de AOW-leeftijd geen directe reden is om te stoppen met werken, is voor het merendeel van de respondenten (63%) voor hun plezier. Ze willen doorgaan “zolang het leuk is” en omdat “zij zich nuttig willen voelen”, omdat “er nog verhalen zijn die geschreven moeten worden”, of omdat “de journalistieke voelhoorns altijd uit blijven staan”. Tot slot geeft meer dan een kwart (26%) aan door te werken vanwege financiële noodzaak. 

Financiële positie

Deze financiële noodzaak wordt duidelijk bij de vragen over de verwachte financiële positie en met hoeveel vertrouwen zij aankijken tegen hun pensioen. Meer dan de helft (53%) heeft een idee hoe hoog dat pensioen zal zijn. Daarnaast geeft 56% van de respondenten aan dat er zorgen zijn over het inkomen op latere leeftijd. Bijna de helft (48%) geeft aan onvoldoende pensioen te hebben opgebouwd. Toch antwoordt het overgrote deel (85%) dat zij vertrouwen heeft in de financiële positie na hun pensioendatum.

Meer weten?

Van de bevraagde journalisten werkt 42 procent als freelancer en 32 procent in loondienst. Een kleine groep werkt niet meer (6%) en een klein deel werkt zowel als freelancer als in loondienst (4%). De meeste respondenten zijn werkzaam bij een dagblad (35%), gevolgd door tijdschrift (25%), als fotograaf (17%), internet (14%), omroep (10%), lokale media (9,8%) en persbureau (6%). Ook vroeg de vereniging onder andere naar hun mening over het journalistieke klimaat in Nederland, hun social media gebruik en vrijetijdsbesteding. Meer weten? Hier leest u meer over het onderzoek.

Bron: Nederlandse Vereniging van Journalisten