Oproep voor AOW-gerechtigde medewerkers in het voortgezet onderwijs

Het aantal 67-plussers dat na hun pensioen (gedeeltelijk) doorwerkt, neemt snel toe. Ook in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gekeken naar gepensioneerden om lerarentekorten op te lossen. Voion, het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs, doet onderzoek naar de (mogelijke) inzet van medewerkers die reeds AOW-gerechtigd zijn. Hoe kunnen de werkervaring en kwaliteiten van deze medewerkers langer benut worden, wat zijn hun drijfveren en waar lopen zij tegenaan als zij deze stap willen zetten? Met dit onderzoek wil het fonds beter zicht krijgen op de kansen en valkuilen die hiermee gemoeid zijn, vanuit diverse perspectieven. 

Oproep voor AOW-gerechtigde medewerkers in het voortgezet onderwijs

Meedoen aan het onderzoek?

Ben je na het bereiken van de AOW-leeftijd (gedeeltelijk) blijven werken in het voortgezet onderwijs en wil je je ervaringen delen tijdens een interview? Stuur dan een e-mail naar Isabel Voets (i.voets@caop.nl), onderzoeker onderwijsarbeidsmarkt, voor meer informatie of om je aan te melden voor deelname aan het onderzoek.

Het interview duurt ongeveer 60 minuten en is vertrouwelijk. De antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar scholen of personen.

Over Voion

Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. In samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, wil Voion bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken.