Prinsjesdag 2021: de plannen die AOW'ers raken

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag dat de regering de plannen en budgetten voor het komende jaar presenteert. Wat zijn de plannen uit de Miljoenennota en wat betekenen deze plannen voor de senioren in ons land? Ouderenbond ANBO heeft het op een rij gezet.

Prinsjesdag 2021: de plannen die AOW'ers raken

Heffingskortingen

Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen.

  • De algemene heffingskorting voor AOW-ers gaat in 2022 met € 18 omhoog naar € 1.487. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan € 21.317, dan is de korting lager.
  • De ouderenkorting is alleen bedoeld voor mensen die al AOW ontvangen. Deze korting stijgt in 2022 naar € 1.726. Als uw inkomen meer is dan € 38.464, wordt het bedrag minder.
  • Bent u AOW-er en alleenstaand, dan hebt u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze is niet afhankelijk van uw inkomen, dus een vast bedrag. Voor 2022 is dat € 449.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2022 naar 5,45%.

AOW in 2022

Ouderenbond ANBO heeft de gevolgen van de gepresenteerde plannen voor u doorgerekend. Uiteraard zijn er nog andere ontwikkelingen die niet in deze plannen voorkomen, die uw besteedbaar inkomen kunnen aantasten of verbeteren.

Iemand die alleenstaand is en alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de gemelde voornemens ruim € 200 meer te besteden. Heeft deze alleenstaande naast de AOW een aanvullend pensioen van € 20.000, dan heeft deze een kleine € 400 meer te besteden. Een echtpaar die beiden alleen AOW ontvangen, hebben € 115 meer te besteden. Totaal € 230 dus. Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend pensioen van € 20.000 hebben samen ongeveer € 150 meer te besteden.

Pensioenen

Gepensioneerden hoeven volgend jaar niet op indexatie te rekenen, zo blijkt uit de stukken. “Pensioenkortingen lijken uit zicht, maar de ruimte voor indexatie is ook in 2022 beperkt”, staat in de Macro Economische Verkenningen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Dat zou extra pijn doen als de inflatie aanwakkert, zoals in de media wordt gevreesd. In de vooruitzichten schrijft het Centraal Planbureau dat het gaat om een kortdurende opflakkering en bovendien beperkt tot 2 procent. Wel worden de pensioenpremies hoger, omdat de lage rente pensioen duur maakt. Over het nieuwe pensioenstelsel heeft het kabinet niets nieuws te melden.

Meer weten?

Meer weten over de plannen die gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag, bijvoorbeeld over de zorgpremie en het belastingtarief? Lees het hele artikel op de website van ouderenbond ANBO.