Sinds 2015 certificeert 65plus In het Onderwijs haar surveillanten en komt daarmee de vraag naar gekwalificeerd en betrouwbaar personeel in het onderwijs tegemoet. Gediplomeerde surveillanten worden opgenomen in het landelijke register van Exapol. Het certificaat is drie jaar geldig, waarna het verlengd kan worden. Continuïteit van kwaliteitswaarborging worden hiermee gerealiseerd. Wilt u meer informatie over deze certificering en de mogelijkheden die het u biedt? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met 65plus In het Onderwijs.

Over Lamark en Exapol

Examenfraudepreventie is een belangrijk onderdeel van de certificering. Lamark levert logistieke diensten aan examenbureaus. Met een landelijk dekkend netwerk van Test Centers kunnen examenkandidaten hun examen doen op een datum en tijd die hen het beste uitkomt. Exapol is voor zowel voor de publieke als de private sector de examenpartner. Exapol examineert vooral voor opleidingen binnen het vakgebied toezicht en handhaving, maar ook voor heel specifieke hieraan gerelateerde opleidingen. Exapol hecht waarde aan onafhankelijke en heldere exameneisen, daarom staat het bureau onder toezicht van Stichting Examenkamer.