#degoudengeneratie

Privacystatement

Inleiding

Uitzendbureau 65plus B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, uitzendkrachten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, uitzendkrachten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uitzendbureau 65plus B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de AVG per 25 mei 2018 stelt.

Uitzendbureau 65plus B.V., gevestigd aan Westzijde 340, 1506GK Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Contactgegevens

Uitzendbureau 65plus B.V.
Westzijde 340
1506GK Zaandam

info@65plus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitzendbureau 65plus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Telefoonnummer(s);

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Curriculum Vitae;

 • Bankrekeningnummer, ten bate van het afhandelen van uw uitbetalingen;

 • Diploma’s die u verstrekt om aan te geven dat u een opleiding heeft gevolgd en met succes heeft afgerond;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitzendbureau 65plus B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN), ten bate van het afhandelen van uw uitbetalingen;

 • Foto indien u uw foto uploadt (dit is vrijwillig), u geeft daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt Uitzendbureau 65plus uw Persoonsgegevens. Uitzendbureau 65plus verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming.

Uitzendbureau 65plus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Arbeidsbemiddeling waaronder werving & selectie, uitzenden en detachering;
 • Verzenden van vacatures, e-mailnotificaties, nieuwsbrieven en onderzoek enquêtes via derden;
 • Verzenden van informatie over producten en diensten van Uitzendbureau 65plus B.V.;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Uitzendbureau 65plus B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het registreren van uw uren en het afhandelen van uw betaling;
 • Op verzoek van de opdrachtgever sturen wij  ter verificatie een kopie van uw diploma (s) om uw geschiktheid aan te tonen voor de gevraagde functie;
 • Uitzendbureau 65plus B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitzendbureau 65plus B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitzendbureau 65plus B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitzendbureau 65plus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Type situatie

Type situatie

Type situatie

Type situatie

 

Bij uitschrijving maar niet gewerkt

Bij uitschrijving en wel gewerkt

Ingeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contact

Ingeschreven, gewerkt en 2 jaar na laatste contact of dienstverband

Type gegevens

       
Werknemer gegevens (NAW, BSN, IBAN) 4 weken 5 jaar 1 jaar 5 jaar

Sollicitatie/bemiddelingsgegevens

4 weken 4 weken 1 jaar 1 jaar

Overige persoonsgegevens

4 weken 4 weken 1 jaar 1 jaar

Verzuimgegevens

NVT 2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
VT 2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)

Fiscale gegevens

NVT 7 jaar NVT 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitzendbureau 65plus B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitzendbureau 65plus B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitzendbureau 65plus B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uitzendbureau 65plus B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Bedrijf Doel Bewaartermijn*
DoubleClick Google Gerichte advertenties 36 maanden
Google Analytics Google Website analyse 36 maanden
GA Audiences Google Website analyse 36 maanden
Facebook share Facebook Delen van webcontent met social media 36 maanden
Facebook Advertising Facebook Pixel tracker tbv gerichte advertenties 36 maanden
Indeed Indeed Website analyse 36 maanden
Instagram share Facebook Delen van webcontent met social media 36 maanden
Twitter share Twitter Delen van webcontent met social media 36 maanden
Linkedin share Linkedin Delen van webcontent met social media 36 maanden
Google+ share Google+ Delen van webcontent met social media 36 maanden
Youtube share Youtube Delen van webcontent met social media 36 maanden

* Onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht door derde partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitzendbureau 65plus B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, een door u genoemde organisatie, te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@65plus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitzendbureau 65plus B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor via info@65plus.nl

Vragen, opmerkingen of klachten

Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden via info@65plus.nl. Uitzendbureau 65plus B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitzendbureau 65plus B.V. heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 24 mei 2018. Uitzendbureau 65plus B.V heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u steeds op deze website.