50-plus barometer september 2015: opleiding via scholingsvoucher

50-plus barometer september 2015: opleiding via scholingsvoucher

Scholing wordt ook onder 50-plussers steeds belangrijker. In de 50-plus barometer van september 2015 de hoofdpunten omtrent scholing van oudere werknemers op een rij.

Scholing op weg naar een nieuwe baan

De scholingsvoucher is een subsidie van 1.000 euro voor een opleiding van een nieuwe werknemer. Deze voucher wordt veel gebruikt om de scholing van oudere werknemers te bekostigen om zo de kans op werk te vergroten. Met het oog op de 200.000 50-plussers met een WW-uitkering, bijna de helft van het totaal aantal WW'ers, een waardevol instrument.

Opleidingen in techniek en veiligheid populair

Uit de 50-plus barometer blijkt dat de scholingsvoucher onder 50-plussers voornamelijk wordt opgezet voor opleidingen en cursussen binnen de techniek, veiligheid en (personen)vervoer. Het gaat hier vaak om opleidingen voor certificaten die nodig zijn om werk veilig uit te kunnen oefenen.

Verder blijkt uit de 50-plus barometer dat we niet alleen langer doorwerken, maar ook langer doorleren. Zo is het aandeel werkende ouderen dat een cursus, training of opleiding volgt in 2013 gestegen tot 52%. Een toename van ruim 10% ten opzichte van tien jaar eerder. Scholing en opleidingskansen voor oudere werknemers zijn dan ook een meerwaarde voor zowel de werknemer zelf als het bedrijf.

Oudere werknemers en opleiding

Volgens de 50-plus barometer volgde in het onderwijsjaar 2014-2015 12.700 personen van 50 jaar of ouder een MBO, HBO of WO-opleiding. De meest gekozen studies op universitair niveau zijn overigens taal, geschiedenis, kunst en sociale wetenschappen/ bedrijfskunde.

Bekijk hieronder de complete 50-plus barometer van september 2015 en bekijk de 65plus blog voor meer nieuws en ontwikkelingen rondom werken met oudere werknemers.

De UWV 50-plus barometer van september 2015

Bron: Openvoor50plus.nl

Reageren