65-plussers speuren naar fraude tijdens eindexamens

65-plussers speuren naar fraude tijdens eindexamens

Vandaag starten de centrale eindexamens. De Nationale Onderwijsgids schreef daarom een artikel over de voorbereiding, tips wat betreft eten en drinken, klachten en fraude. Bij fraude is de rol van surveillanten essentieel. Daarom werd Angela Bihari, een van onze Senior Accountmanagers in Amsterdam, geïnterviewd. 

65-plussers speuren naar fraude

Tijdens de eindexamens worden onze surveillanten namelijk veelvuldig ingezet op diverse scholen in heel Nederland. Ieder jaar houden ongeveer duizend van onze surveillanten toezicht op de examenkandidaten. Zij zorgen er onder andere voor dat tijdens de examens niet wordt gefraudeerd. “Hun belangrijkste taak is het opsporen van fraude’’, aldus Angela Bihari. “Daar worden de surveillanten ook op getraind.’’ De toezichthouders letten vooral op afwijkend of opvallend gedrag van de leerlingen. “Bijvoorbeeld als iemand steeds een potje Tipp-Ex vasthoudt of omdraait’’, zegt Bihari. “Dan is daar mogelijk iets mee aan de hand.’’

De laatste jaren zijn de surveillanten extra alert op elektronische hulpmiddelen. “Bijvoorbeeld een mobiele telefoon die wordt meegesmokkeld naar het toilet. Daarmee kan de leerling antwoorden opzoeken op internet.’’ Ook het gebruik van een smartwatch, mag niet. Als een toezichthouder een leerling betrapt op spieken, wordt daarvan melding gemaakt op een proces verbaal. De school kan vervolgens bepalen om de leerling het cijfer 1 te geven, of de toets ongeldig te verklaren. De school brengt vervolgens de inspectie op de hoogte van deze maatregel.

Het aantal meldingen bij de inspectie is de afgelopen vijf jaar vrijwel stabiel. Vorig jaar kwamen 645 meldingen van onrechtmatigheden binnen bij deze instantie. In totaal werden 275 schriftelijke examens ongeldig verklaard.

Crisis, tips en klachten

Wilt u meer weten over de eindexamens? U kunt het artikel van de Nationale Onderwijsgids hier lezen. Hierin leest u alles over eerdere examencrises en –fraudes, zoals vorig op het vmbo in Maastricht. Ook kunt u hier terecht voor informatie over de klachtenprocedure, de rol van het LAKS en tot slot geeft de Onderwijsgids nog enkele tips wat betreft eten, drinken en voorbereiding.

Contact met 65plus In het Onderwijs

Bent u voor uw onderwijsinstelling op zoek naar een betrouwbare, zorgvuldige en objectieve surveillant of examinator? Of bent u AOW-gerechtigd en wilt u betaald bezig blijven in het onderwijs? De medewerkers van 65plus In het Onderwijs kunnen aan de slag bij uiteenlopende onderwijsinstellingen – ongeacht het opleidingsniveau. Naast surveillanten en examinatoren kunnen wij ook andere onderwijsmedewerkers bij u plaatsen, zoals beoordelaars, docenten, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en -vrouwen. Meer weten? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Reageren