Aantal oproepbanen groeit gestaag

Aantal oproepbanen groeit gestaag

Het aantal werknemersbanen op oproepbasis is de laatste vijf jaar met ruim een derde toegenomen, dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2010 en 2015 groeide het aantal oproepbanen met 143.000.
 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal oproepbanen of 0-urencontracten gestaag groeit. In 2010 ging het nog om 5% van alle banen voor werknemers, maar in 2015 lag dat percentage op 7%. Dat komt neer op 545.000 banen. Met name in de horeca werken veel oproepkrachten: een kwart van de werknemersbanen in die sector is op oproepbasis en het percentage oproepkrachten in de horeca groeide van 19 naar 26%. Ook het aandeel oproepbanen in de bedrijfstakken handel en cultuur, landbouw en sport en recreatie nam in de afgelopen vijf jaar toe. In de gezondheids- en welzijnszorg is het percentage oproepbanen in de afgelopen twee jaar licht gedaald.
 

Motivatie oproepbanen

Zo’n 57% van de uitzendkrachten heeft een uitzendbaan omdat het niet lukt een contract te krijgen. Deze reden is voor oproepkrachten veel minder van belang: ruim de helft van de oproepkrachten werkt op oproepbasis vanwege de hoge mate van flexibiliteit. Met name onder de jongste (15 tot 25 jaar) en de oudste (65 tot 75 jaar) leeftijdsgroepen is de behoefte aan flexibiliteit groot.
 

Salaris oproepkrachten

Per bedrijfstak verschilt het uurloon voor oproepkrachten. In de horeca verdiende een oproepkracht in 2015 gemiddeld het laagste uurloon: iets minder dan € 10 per uur. Dit komt onder andere doordat er in de horeca relatief veel jongeren als oproepkracht werken die het minimumjeugdloon verdienen. In de gezondheids- en welzijnszorg en het onderwijs ligt het uurloon gemiddeld veel hoger op ongeveer € 17 per uur.
 

FNV: oproepbanen zijn groot probleem

Vakbond FNV noemt de toename van 0-urencontracten een groot probleem. “Vaak gaat het om mensen die niet eens genoeg uren krijgen om het minimumloon te kunnen verdienen”, aldus FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk aan Nu.nl. De vakbond heeft al eerder in de zorg een verbod afgedwongen op 0-urencontracten en wil dat nu ook in andere branches bereiken.
 

Werken als uitzendkracht bij Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over 0-urencontracten? Of wilt u juist vastigheid en wilt u aan de slag als uitzendkracht bij Uitzendbureau 65plus? Bekijk onze vacatures en solliciteer direct! Uiteraard kunt u onze HR-specialisten ook om meer informatie vragen.

Bron: Nu.nl
 

Reageren