AOW 2020: Wanneer en hoeveel?

Wilt u weten wanneer de AOW op uw rekening wordt gestort? Hieronder vindt u een overzicht van de betaaldagen in 2020. Wilt u daarnaast weten welk bedrag u kunt verwachten? Dat hangt af van verschillende factoren. Hier vindt u diverse scenario's met de hoogte van de AOW per 1 januari 2020. In de meeste gevallen zal het bedrag iets hoger zijn dan voorgaand jaar.

Betaaldagen 2020

Benieuwd wanneer de Sociale Verzekeringsbank de AOW op uw rekening stort? Onderstaand betaaldagen in 2020:

 • 23 januari 2020
 • 24 februari 2020
 • 23 maart 2020
 • 23 april 2020
 • 20 mei 2020 (inclusief vakantiegeld)
 • 23 juni 2020
 • 23 juli 2020
 • 24 augustus 2020
 • 23 september 2020
 • 22 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 21 december 2020


AOW bedragen 2020

Zoals u wellicht weet hangt de hoogte van uw AOW af van diverse factoren. Wilt u weten welk bedrag u kunt verwachten? Onderstaand een overzicht van de AOW bedragen die per 1 januari 2020 in verschillende situatie gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW iets omhoog.

Let op: Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. De nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk  per persoon ontvangt.

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.255,87 (zonder: € 1.255,87)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 244,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 68,44 (zonder: € 68,44)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.187,43 (zonder: € 943,26)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 72,04 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
 

2. Getrouwd en/of samenwonend: beiden AOW-gerechtigd

Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 
 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
 

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.693,47 (zonder: € 1.693,47)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 76,17(zonder: € 329,08 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 92,29 (zonder: € 92,29)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.525,01 (zonder: € 1.272,10)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €102,92 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 
 

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.893,14 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.610,08 (zonder: € 1.610,08)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 59,50 (zonder: € 312,42)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 87,74 (zonder: € 87,74)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.462,84 (zonder: € 1.209,92)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €97,77 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bron: Plusonline

Kijk ook op: Rijksoverheid voor de meest actuele informatie over de AOW