AOW 2021: Wanneer en hoeveel?

Wilt u weten wanneer de AOW op uw rekening wordt gestort? Hieronder vindt u een overzicht van de betaaldagen in 2021. Wilt u daarnaast weten welk bedrag u kunt verwachten? Dat hangt af van verschillende factoren. Hier vindt u diverse scenario's met de hoogte van de AOW per 1 januari 2021. In de meeste gevallen zal het bedrag iets hoger zijn dan vorig jaar: netto komt er per maand tussen de €10 en €30 bij.

Betaaldagen 2020

Benieuwd wanneer de Sociale Verzekeringsbank de AOW op uw rekening stort? Onderstaand betaaldagen in 2021:

 • 21 januari
 • 23 februari
 • 23 maart
 • 22 april
 • 20 mei (inclusief vakantiegeld)
 • 23 juni
 • 22 juli
 • 23 augustus
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 23 november
 • 21 december

AOW bedragen 2021

Zoals u wellicht weet hangt de hoogte van uw AOW af van diverse factoren. Wilt u weten welk bedrag u kunt verwachten? Onderstaand een overzicht van de AOW bedragen die per 1 januari 2021 in verschillende situaties gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW iets omhoog.

Goed om te weten

 • Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. De nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.
 • U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting. De bedragen zonder loonheffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
 • De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is 5,75% van het bruto AOW.
 • Het netto bedrag is het bedrag dat de Sociale Verzekeringsbank elke maand aan u overmaakt.

1. U woont alleen

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.292,50 (zonder: € 1.292,50)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 247,92)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 74,31 (zonder: € 74,31)
Nettobedrag met heffingskorting: €1.218,19 (zonder heffingskorting: € 970,27)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 71,93 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 883,67 (zonder: € 883,67)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 169,33)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 50,81 (zonder: € 50,81)
Nettobedrag met heffingskorting: €832,86 (zonder heffingskorting: € 663,53)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,37 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Zie: 2 Getrouwd of samenwonend, beiden AOW

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.741,30 (zonder: € 1.741,30)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 69,17 (zonder: € 333,50)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: €100,12 (zonder: €100,12)
Nettobedrag met heffingskorting: €1.572,01 (zonder heffingskorting : €1.307,68)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €102,74 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

Let op: De bedragen gelden alleen als u al AOW en AOW-toeslag krijgt. De AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Daarvoor kon u een toeslag boven op uw AOW krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Heeft u al een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient.

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.947,74 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.655,54 (zonder: € 1.655,54)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 52,75 (zonder: € 317,08)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 95,19 (zonder: € 95,19)
Nettobedrag met heffingskorting: €1.507,60 (zonder heffingskorting: € 1.243,27)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €97,60 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bron: SVB en PlusOnline