AOW-afspraken uit 2011 vrijwel niet nagekomen

AOW-afspraken uit 2011 vrijwel niet nagekomen

Het in 2011 ingevoerde Pensioenakkoord moest mensen met zware beroepen ontlasten, zodat zij werkend de AOW-gerechtigde leeftijd konden bereiken. Nu blijkt dat veel maatregelen uit dit Pensioenakkoord nooit zijn doorgevoerd. Lees hier meer. 

Het Pensioenakkoord werd gesloten in 2011 door minister Kamp (destijds minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarin stonden maatregelen die vooral werknemers met zware beroepen moesten ontlasten. Lukt het de 50-jarige stratenmaker niet meer om stoeptegels te leggen, dan kan hij dankzij omscholing als roostermaker aan de slag, zo was de gedachte.
 

‘Schaapjes op het droge’

Behalve een verhoging van de AOW-leeftijd is er van veel afspraken uit het Pensioenakkoord weinig terechtgekomen, aldus Agnes Jongerius tegen dagblad Trouw. Jongerius zette in 2011 als initiatiefnemer en vakbondsvoorzitter van FNV haar handtekening onder het akkoord tussen de sociale partners en het kabinet. Jongerius: “Degenen die eerder met pensioen kunnen, verdienen het meest. Zij hebben hun schaapjes op het droge. Maar de zwaarbelaste laagopgeleide die er meer dienstjaren op heeft zitten en het vervroegde pensioen het hardst nodig heeft, moet langer door."
 

Flexibele AOW

Concrete maatregelen om werknemers met zware beroepen te ontlasten, kwamen er – met uitzondering in de publieke sector – niet. Daarvoor was het te lastig om te definiëren wat een zwaar beroep precies is. In plaats daarvan introduceerde het kabinet de flexibele AOW. Met die flexibele AOW kunnen werknemers zelf bepalen wanneer zij stoppen met werken. Wie voor zijn 67ste met pensioen ging, werd met 6,5 procent op zijn AOW gekort. Degene die pas na 67 jaar stopte met werken, kreeg er juist 6,5 procent bij. Deze flexibele AOW is echter nog niet ingevoerd.
 

Voorstel

Jongerius zegt in het interview dat ze veel ziet in een zogenaamde 'meester-gezellesysteem', 
waarin oudere werknemers hun vakbekwaamheid overdragen aan jongere collega's, en geleidelijk minder gaan werken tegen een volledige pensioenopbouw.
 

Meer infotrmatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp óf wilt u meer informatie over doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd? Aarzel niet en neem nu contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus.

Bron: Trouw

Reageren