AOW-leeftijd blijft ook in 2024 gelijk

Onlangs maakte Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekend dat de AOW-gerechtigde leeftijd ook in 2024 gelijk blijft. De AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden. Lees er hier meer over.

In Nederland gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. In 2022 is er een kleine stijging, dan gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden. Het jaar daarop wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Maar hoe zit dat nu precies?
 

Heel kleine stijging in de levensverwachting

Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leven 65-jarigen in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar. Dat is een halve maand langer dan de prognoses van een jaar eerder. Toch resulteert deze hogere levensverwachting niet in het verhogen van de AOW-leeftijd. Dit heeft minister Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onlangs bekend gemaakt. Omdat de stijging niet zo groot is, hoeft de AOW-leeftijd niet weer met drie maanden te worden verhoogd. Vorig jaar besloot het kabinet al dat de AOW-leeftijd voor 2023 gelijk blijft aan die voor 2022.
 

Prognoses voor 2030

Zowel in 2022, 2023 én 2024 blijft de AOW-gerechtigde leeftijd op 67 jaar en drie maanden. Hoe de AOW-gerechtigde leeftijd zich daarna ontwikkelt, is nog niet te zeggen. Volgens de prognoses van het CBS hebben 65-jarigen in 2030 nog ongeveer 21 jaar en vier maanden te leven. Waarschijnlijk komt de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar, maar dit is een voorspelling en geen harde regel. 
 

Contact met Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd? De exacte AOW-leeftijd is vijf jaar van tevoren bekend. Kijk daarom ieder jaar in januari of de AOW-leeftijd is veranderd. Hiervoor kunt u de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) raadplegen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij vertellen u graag meer. 

Bron: NOS