Arbeidsparticipatie onder 65-plussers is flink gestegen

Enige tijd geleden schreven wij het al: het aantal 65-plussers met een baan is de afgelopen jaren gestegen. Dit komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat de arbeidsparticipatie onder ouderen flink is toegenomen, aldus het Centraal Bureau voor Statistiek. 

Een verdubbeling van arbeidsparticipatie

De afgelopen 15 jaar steeg het aantal 65-plussers met bijna de helft: van 2,1 naar 3,2 miljoen. Hiervan hadden respectievelijk 75.000 en 255.000 betaald werk, waarmee de arbeidsparticipatie onder deze groep verdubbelde in die periode van 4% naar 8%. Wanneer wij kijken naar enkel de 65-jarigen, zien we dat de arbeidsparticipatie nog harder is gestegen. Waar in 2003 10% betaald werk had, was dat vorig jaar ruim 30%. Dit is toe te schrijven aan de verhoogde pensioenleeftijd, waardoor werken op en na je 65e gangbaarder is geworden.  


Verschil tussen hoog- en laagopgeleiden

De cijfers van het CBS laten zien dat het verschil tussen de gemiddelde pensioenleeftijd van hoogopgeleiden en laagopgeleiden groter is geworden. Waar een afgelopen jaar laagopgeleiden gemiddeld met 65.5 jaar met pensioen gingen, was dat bij middelbaar opgeleiden 64,9 jaar en bij hoogopgeleide werknemers 64,8 jaar. 


Waarom doorwerken?

Naast het feit dat de pensioenleeftijd is verhoogd, werken er ook steeds meer mensen door ná hun pensioen. Uit het jaarlijkse onderzoek van Uitzendbureau 65plus in samenwerking met de HAN en TU onder de AOW-gerechtigde uitzendkrachten blijkt wat de motivaties zijn om als gepensioneerde door te werken. 'Bezig zijn’ en het sociale aspect zijn de belangrijkste redenen om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken. Hierna volgen de motivaties kennisoverdracht en een financiële aanvulling. 


Meer weten?

Wilt u meer weten over de arbeidsparticipatie onder 65- tot 70-jarigen tijdens de afgelopen 10 jaar? U leest hier meer over de man-vrouwverdeling, de beroepen voor pensionering en hoeveel mensen er voltijd of deeltijd werken. Bent u als AOW-gerechtigde geïnteresseerd in een leuke baan? Bekijk onze vacatures!
 

Bron: CBSNU.nl & Rendement