Bedrijven werken vaker samen met uitzendbranche

Rabobank voerde onlangs een onderzoek uit naar de ontwikkeling van de uitzendbranche. Wat blijkt? In de afgelopen anderhalf jaar zat de grootste stijging van werkgelegenheid in de uitzendsector. Lees hier meer.

Rabobank voert geregeld onderzoek uit naar verschillende landelijke onderwerpen. Ditmaal richtte het Kennis en Economisch Onderzoek zich op de ontwikkeling van de uitzendbranche. Lisette van de Hei van Nationaal Onderzoek (NO) onderzocht onder andere het belang van de uitzendbranche, de conjunctuur en de toekomst van de uitzendbranche. Rabobank publiceerde hierover een themabericht. In de afgelopen anderhalf jaar was de grootste stijging van werkgelegenheid waar te nemen in de uitzendbranche.
 

Toename belang uitzendbranche

Het belang van de uitzendbranche voor de Nederlandse economie is de afgelopen twintig jaar toegenomen. Zo zijn uiteenlopende branches meer gebruik gaan maken van de diensten van de uitzendbranche. De beveiligings- en opsporingsbranche besteedde in 2014 in vergelijking met andere branches het grootste deel van hun inkoopkosten aan de diensten van de uitzendsector. Het aantal uitzendkrachten dat als bouwvakker werkt, is sinds 2004 meer dan verdrievoudigd. In het derde kwartaal van 2015 waren er 24.000 uitzendkrachten als bouwmedewerker aan het werk.
 

Inhuren uitzendkrachten: noodzaak of strategie

De uitzendbranche biedt naast diverse diensten aan, zoals werving & selectie, uitzenden van uitzendkrachten, payrolling en detachering. Als medewerkers ziek worden, wanneer er een tijdelijke piek in de werkdruk is of als het vaste personeel bepaalde competenties mist voor een kortdurende klus, kan het een nodig zijn om uitzendkrachten in te huren. Daarnaast kunnen bedrijven uit strategisch oogpunt kiezen voor een flexibele schil. Bijvoorbeeld om personele risico’s te verminderen of om beter in te spelen op schommelingen in de bedrijfsactiviteiten.
 

Vaker langdurige uitzendcontracten

Het aantal uitzenduren is de laatste jaren flink toegenomen. Dit komt onder andere doordat het aantal uitzenduren van uitzendkrachten met een langdurig contract is toegenomen. Steeds vaker kiezen organisaties ervoor om werknemers een langlopend uitzendcontract te geven in plaats van een contract voor bepaalde tijd of een vast dienstverband. Voorbeelden van langlopende uitzendcontracten zijn payrolling en detachering.
 

Toekomst uitzendbranche

Er is een groeiende vraag naar personeelsflexibiliteit vanuit werkgevers. Het is echter de vraag of organisaties hun personeelsbestand in de toekomst flexibel houden door het inhuren van uitzendkrachten via een bureau of dat ze mensen zelf in dienst nemen met een tijdelijk contract. De aantrekkelijkheid van het inhuren van flexibele krachten is onder andere afhankelijk van wet- en regelgeving, zoals de invoering van modelcontracten voor zelfstandigen in plaats van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Bron: Rabobank - Kennis en Economisch Onderzoek