Behoud van kennis in organisaties steeds belangrijker

Ervaring in organisaties is belangrijk. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling zichtbaar waaruit blijkt dat ervaring juist steeds schaarser wordt. Is het behoud/ inzetten van oudere werknemers de oplossing?

De vraag naar hoog opgeleide arbeidskrachten neemt toe. Werkgevers stellen steeds vaker hoge eisen aan (nieuwe) werknemers waardoor het steeds vaker voorkomt dat een vacature niet ingevuld wordt. Deels heeft dit te maken met de talent mis match die eerder ter sprake kwam in het artikel Toenemende druk op de (inter)nationale arbeidsmarkt. Het komt vaker voor dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt niet aansluit bij het aanbod aan hoog opgeleide werkzoekenden.

De verwachting is dan ook dat deze trend zich verder zal doortrekken doordat de ontwikkeling van nieuwe beroepen zo snel gaat dat opleidingen deze niet bij kunnen houden. Het gevolg is dat mensen het vak in de praktijk moeten leren en dus intern door werkgevers moeten worden opgeleid. Benodigde kennis is dus lang niet altijd meer voor handen.

Tegelijkertijd hebben veel organisaties te kampen met een uitstroom van ervaren medewerkers die met pensioen gaan waardoor waardevolle kennis verloren gaat. Een ontwikkeling die de komende jaren kan zorgen voor een toenemend aantal bedrijven dat niet beschikt over de gewenste/ vereiste kennis.

Visie op oudere werknemers in organisaties

Bij Uitzendbureau 65plus zitten we regelmatig met bedrijven om tafel en kennen we de waarde van een ervaren AOW-gerechtigde werknemer voor een organisatie. Onze visie is dan ook dat er naast een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven ook een nieuwe visie nodig is wat betreft oudere werknemers binnen een organisatie.

Nederland heeft een grote groep actieve oudere en AOW-gerechtigde werknemers die graag willen werken en beschikken over een waardevolle en zorgvuldig opgebouwde ervaring. Deze groep is niet alleen steeds vitaler, maar zal ook komende jaren in omvang toenemen. In onze visies is er voor deze groep dan ook een belangrijke rol weggelegd voor het behoud van kennis in organisaties en zullen ook werkgevers meer moeten inzetten op behoud van oudere werknemers en/ of het (flexibel) inzetten van AOW-gerechtigde werknemers. Inmiddels is ook een wetsvoorstel in de maak, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die het inderdaad gemakkelijker moet maken om ook na de pensioenleeftijd aan het werk te blijven.

Wilt u meer weten over behoud van kennis in de organisatie of het inzetten van AOW-gerechtigde werknemers? Neem dan vrijblijvend contact op, wij vertellen u graag meer.