Belangrijke veranderingen in 2017

Belangrijke veranderingen in 2017

Het jaar 2017 heeft zijn intrede gedaan. Met ingang van het nieuwe jaar zijn enkele belangrijke zaken veranderd, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden en de verhoging van de loon- en inkomstenbelasting. Lees hier meer informatie over de ingevoerde veranderingen. 

Het jaar 2017 heeft zich aangediend. Dit nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen op het gebied van werk en inkomen, ondernemen, wonen, zorg, verkeer en veiligheid. De redactie van het RTL Nieuws heeft een overzicht gemaakt met de meest ingrijpende veranderingen per aandachtsgebied. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor werk en inkomen en ondernemen.
 

Veranderingen 2017 voor werk en inkomen

 • De AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog naar 65 jaar en 9 maanden.
 • De belasting gaat omhoog, van 40,4 procent in de tweede derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting naar 40,8 procent. 
 • De berekening verandert van de belasting die betaald moet worden over vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Verder gaat het vermogen waarover geen belasting moet worden betaald omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit was € 24.437.
 • Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden, bijvoorbeeld door maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden op het loon.
 • De verdiensten van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector die nog onder het overgangsrecht vielen, gaan voor het eerst verplicht naar beneden. Sinds 2015 mogen zij maximaal 100 procent van een ministerssalaris verdienen, maar omdat volgens het overgangsrecht bestaande afspraken vier jaar gerespecteerd worden, moeten de verdiensten in 3 jaar worden teruggebracht naar de norm.
 • De werkbonus, een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen, gaat met een jaar omhoog, naar 63. 
 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer vermogen hebben, zoals spaargeld.
   

Veranderingen 2017 voor ondernemen

 • Kleine bedrijven zijn verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste drie jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.
 • Werkgevers kunnen een vergoeding (lage-inkomensvoordeel of LIV) krijgen om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
   

Wat betekent dit voor u?

Bent u benieuwd wat deze veranderingen voor u betekenen? Of u nu werkgever of werknemer bent: u kunt vrijblijvend contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus! Deze medewerkers hebben veel kennis van HR-gerelateerde onderwerpen. Zij kunnen u meer informatie geven en lichten een en ander toe. 

Bron: RTL Nieuws

Reageren