Belangrijkste investeringen uit Miljoenennota

Belangrijkste investeringen uit Miljoenennota

Afgelopen dinsdag stond Nederland in het teken van Prinsjesdag: de dag dat de regering de plannen en budgetten voor het komende jaar presenteert. Bekijk hier een overzicht met de meest belangrijke punten uit de Miljoenennota.
 

Traditiegetrouw vond gisteren – op de derde dinsdag van september – Prinsjesdag plaats. Op deze dag worden de belangrijkste investeringen voor het komende jaar bekendgemaakt. Bekijk hieronder een overzicht met de meest belangrijke investeringen: deze zijn door platform Plus Online onder elkaar gezet.
 

Zorg

Zowel de zorgpremie als het eigen risico neemt volgend jaar toe. De premie gaat gemiddeld € 113,50 kosten, het eigen risico stijgt van € 385 naar € 400. Er wordt bovendien ook flink geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg: verpleeghuizen krijgen 435 miljoen erbij en over vier jaar loopt dat op tot 2,1 miljard. 
 

Onderwijs

Het demissionaire kabinet trekt in zijn nadagen bijna een half miljard uit voor onderwijs. De leerkrachten in het basisonderwijs mogen zoals bekend een salarisverhoging van 3 procent tegemoetzien. Hier wordt 270 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarnaast wordt het bestaande gat in de onderwijsbegroting deels gedicht met 223 miljoen.
 

Veiligheid

Het kabinet reserveert daarnaast extra geld voor de veiligheid in ons land. Zo’n 120 miljoen wordt gespendeerd aan inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de politie. Er komt meer geld voor de marechaussee om Schiphol te bewaken en er wordt een Landelijk Expertisecentrum Terrorisme opgericht.
 

Stijgende koopkracht per bevolkingsgroep 

Gemiddeld gaan we er komend jaar allemaal iets op vooruit. Bekijk hieronder een opsomming met de stijgende koopkracht per bevolkingsgroep:

 • Gepensioneerden: +0,6 procent
 • Werkenden: +0,8 procent
 • Uitkeringsgerechtigden: +0,3 procent
   
 • Minder dan 175% van het minimumloon: +0,6 procent
 • 175-350% van het minimumloon: +0,6 procent
 • 350-500% van het minimumloon: +0,8 procent
 • Meer dan 500% van het minimumloon: +1,1 procent
   
 • Alle huishoudens: +0,6 procent
 • Tweeverdieners: +0,7 procent
 • Alleenstaanden: +0,6 procent
 • Alleenverdieners: +0,6 procent
   
 • Met kinderen: +0,9 procent
 • Zonder kinderen: +0,6 procent
   

Meer informatie over Miljoenennota

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Of bent u benieuwd welke andere plannen er in de Miljoenennota werden gepresenteerd? Op de website van Plus Online leest u een opsomming met de belangrijkste onderwerpen. Wilt u weten wat de plannen van Prinsjesdag voor u en uw organisatie betekenen? Neem vrijblijvend contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Zij hebben veel ervaring op het gebied van HR en geven u meer informatie.

Bron: Nieuws.nl en Plus Online

Reageren