Beoordelingsgesprek nieuwe stijl

Houdt u geregeld beoordelings- of voortgangsgesprekken? Volgens auteur Jacco van den Berg moet het beoordelingsgesprek veranderen en moet de focus komen te liggen op de toekomst en op zaken die goed gaan. Lees hier enkele tips!
 

Jacco van den Berg is auteur van Het Grote Gesprekkenboek, een praktische leidraad voor HR-professionals en leidinggevenden. In zijn boek haalt hij de beoordelings- en voortgangsgesprekken aan: deze lichtte hij onlangs toe tijdens een interview met HR Journaal. Volgens Van den Berge ligt bij de traditionele gesprekken vooral de focus op het verleden en worden volgens velen de ‘veroordelingsgesprekken’ genoemd. Hoe heeft de werknemer gepresteerd? Wat is er in het verleden goed gegaan en wat is er voor verbetering vatbaar? De focus van deze gesprekken moet verschoven worden.
 

Good practices van andere bedrijven

Veel bedrijven werken volgens Van den Berg al op de vernieuwende manier waarbij de focus ligt op de toekomst. De HR-professionals van deze ondernemingen zetten de medewerkers meer in de lead bij het formuleren van nieuwe doelstellingen voor de komende periode, zij houden vaker een voortgangsgesprek en zij focussen zich op de zaken die goed gaan. Dit betekent echter niet dat er geen aandacht mag zijn voor verbeterpunten.
 

Verbeterpunten moeten bespreekbaar blijven

Zo zegt de auteur tegen HR Journaal dat zwakkere kanten zeker niet uit de weg moeten worden gegaan: “Dit heeft ook te maken met de nieuwe wetgeving. Heb je geen dossier opgebouwd, dan krijg je geen toestemming om de medewerker te ontslaan. Het plannen van doelen, het bespreken van de voortgang en het beoordelingsaspect blijven. Maar als je je best doet en de medewerker verbetert uiteindelijk toch niet, dan zul je een ander traject in moeten gaan. De schoorsteen moet toch roken. Als mensen niet presteren of hun gedrag of houding kan niet door de beugel, dan moet je dat bespreken en vastleggen in een dossier.”
 

Tips voor Het Nieuwe Beoordelen

Jacco van den Berg geeft in zijn boek enkele aanbevelingen voor de vernieuwende beoordelingsgesprekken. Neem de volgende tips ter harte:

  • Geef uw medewerkers vaker een compliment. Het uitspreken van uw waardering wordt gewaardeerd.
  • Uiteraard mag u ook nog tips geven. Zorg hierbij voor een zogenaamde ‘feed-forward’. Dus geen feedback waarin u terugblikt op het verleden, maar feedback die gericht is op de toekomst.
  • Medewerkers mogen veel meer de regie nemen. Laat medewerkers zichzelf beoordelen, waarbij ze input aan hun collega’s vragen. Dit bevordert de open communicatie tussen medewerkers.
  • Tot slot, denk er niet te moeilijk over. Het Nieuwe Beoordelen is een omslag in het denken. Ga er eens mee aan de slag en voer het geleidelijk aan in.
     

Advies van Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over het beoordelingsgesprek? Neem dan vrijblijvend contact op met de HR professionals van Uitzendbureau 65plus en vraag advies! Wij hebben jarenlange ervaring in het uitzenden en begeleiden van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Bron: P&O Actueel