Checklist: zó vindt u een goede payrollorganisatie

Wilt u als werkgever gebruikmaken van payrolling? U wilt in deze gevallen kunnen vertrouwen op een professionele partij die transparant handelt en voldoende financiële draagkracht heeft. Lees er hier meer over. 

Overweegt u payrolling voor de medewerkers van uw organisatie? Maak niet zomaar de keuze voor een payrollbedrijf, maar kies voor een deskundige partij met voldoende financiële draagkracht en een goede staat van dienst. De payrollorganisatie neemt het administratief en juridisch werkgeverschap op zich en wordt hiermee verantwoordelijk voor financiële tegenslagen, bijvoorbeeld bij langlopende ontslagprocedures of langdurige arbeidsongeschiktheid. Bekijk hieronder een checklist van website HR Praktijk en weet hoe u in één oogopslag een goede payroller herkent.
 

Checklist voor payrolling

De checklist van HR Praktijk bestaat uit drie onderdelen, namelijk financiële draagkracht, arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van de dienstverlening. Wanneer u deze checklist afgaat, ziet u welke payrollorganisatie voor u de juiste is. 
 

Financiële draagkracht

 • Is de payrollorganisatie NEN-4400-1 gecertificeerd?
 • Beschikt de payrollorganisatie over een SNA-keurmerk? Hiermee toont de organisatie aan dat het is ingeschreven bij de Stichting Normering Arbeid.
 • Biedt de payrollorganisatie aan om gebruik te maken van een G-rekening?
 • Wordt u door de payrollorganisatie er op gewezen dat enkel de combinatie van NEN-certificering en de gebruikmaking van de G-rekening kan leiden tot een volledige vrijwaring vanuit de inleneraansprakelijkheid?
   

Arbeidsvoorwaarden

 • Onder welke cao biedt de payrollorganisatie de dienstverlening aan? 
 • Past de payrollorganisatie het uitzendbeding toe?
 • Is er sprake van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting?
 • Kan de payrollkracht rekenen op volledige beloning zoals bij de inlener (inclusief alle toeslagen)?
 • Heeft de payrollkracht vrije dagen zoals bij de inlener (bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, ADV)?
 • Werkt de payrollorganisatie met een goede pensioenregeling?
 • Hanteert de payrollorganisatie geen wachtperiode voor toetreding tot de pensioenregeling?
 • Zijn er overige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve ziektekostenverzekering of aanvullende verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?
   

Kwaliteit van dienstverlening

 • Wat is de algemene indruk van de payrollorganisatie: hoe staat de organisatie bekend en zijn er referenties?
 • Onder welke cao biedt de payrollorganisatie de dienstverlening aan? 
 • Is er volledige transparantie richting de medewerkers?
 • Wat is de contractduur van de inleen- of samenwerkingsovereenkomst?
 • Wat is de opzegtermijn van de inleen- of samenwerkingsovereenkomst?
 • Kunnen nieuwe medewerkers digitaal worden aangemeld?
 • Welke managementinformatie krijgt u teruggekoppeld?
 • Krijgt u een periodieke analyse over het gerealiseerde ziekteverzuim?
 • Welke aanvullende diensten worden er aangeboden?
   

Contact met 65plus Payroll Professionals

Meer weten over deze checklist? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met de specialisten van 65plus Payroll Professionals. Wij hebben jarenlange ervaring in het payrollen van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij worden door onze payrollorganisatie in dienst genomen en wij nemen het administratief en juridisch werkgeverschap op ons. Zo hoeft u geen personeels- en salarisadministratie te voeren, wat u tijd én werkgeversrisico’s scheelt. Bekijk hier meer informatie over payrolling.

Bron: HR Praktijk