Daling baanzekerheid in Nederland

Daling baanzekerheid in Nederland

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) presenteerde onlangs een onderzoek over de baankwaliteit in verschillende landen. Wat blijkt? In Nederland is de baanzekerheid enorm gedaald.

De OESO (of OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development) is een economische denktank. Dit samenwerkingsverband bestudeert en coördineert het sociaal en economisch beleid van 34 aangesloten landen, waaronder Nederland. Onlangs presenteerde de OESO een nieuw onderzoek, ‘How good is your job? Measuring and assessing job quality’ genaamd. Er werd onderzocht wat de baankwaliteit in de 34 verschillende landen is.
 

Groot risico op werkloosheid

Uit het onderzoek blijkt dat de positie van Nederlandse werknemers de afgelopen jaren steeds onzekerder is geworden; alleen in Spanje en Griekenland nam het risico op werkloosheid sterker toe dan in Nederland. Daarbij is ook de baanzekerheid afgenomen: de kans dat een werknemer in Nederland zijn baan verliest, is groter dan in landen die veel sterker geraakt zijn door de economische crisis, zoals Italië, Slovenië en Ierland.
 

Beste beloning in Nederland

Op het gebied van loon en beloning scoort Nederland juist heel goed. Alleen in Luxemburg ligt het gemiddelde salaris hoger, maar daar heerst een grotere inkomensongelijkheid dan in Nederland. Daarom concludeert de OESO dat de beloningen in Nederland als beste uit de bus komen.
 

Jongeren en laagopgeleiden minst gunstig

Tot slot blijkt dat de arbeidsmarkt het minst gunstig is voor jongeren en laagopgeleiden. Jongeren en laagopgeleiden in de OESO-landen zijn niet alleen vaker werkloos: ook verdienen ze minder, hebben ze meer last van werkdruk en ervaren ze meer onzekerheid op de arbeidsmarkt.

Bron: Nu.nl
 

Reageren