De belangrijkste punten van het pensioenakkoord

We konden er de afgelopen tijd nauwelijks omheen: het kabinet is in samenwerking met vakbonden en werkgevers tot een pensioenakkoord gekomen. Al snel volgde zowel positieve als negatieve reacties uit diverse hoeken. FNV-leden zijn bijvoorbeeld zeer kritisch en vinden dat het akkoord veel losse eindjes bevat. Eén miljoen leden van de vakbond kunnen sinds gisterochtend hun stem uitbrengen over het akkoord. Ook CNV legt het akkoord voor aan de achterban. De uitslag van beide referenda volgt zaterdag. Daarna is het aan het ledenparlement van de FNV en het bestuur van de CNV of ze de uitslag overnemen. Het gehele akkoord telt 25 pagina's, dit is een overzicht van de belangrijkste punten. 

Veranderingen pensioenstelsel

Dit is een van de belangrijkste punten van akkoord. Tien jaar geleden werd er al gesignaleerd dat het huidige stelsel vernieuwing behoeft, achteraf zeer terecht gezien een aantal belangrijke ontwikkelingen die tot op heden actueel zijn. Zo hebben we te maken met vergrijzing, worden we anno 2019 een stuk ouder, wisselen we vaker van werkgever en zijn er veel zelfstandigen en flexwerkers op de arbeidsmarkt gekomen. 

De plannen voor het nieuwe stelsel zijn voornamelijk gericht op een persoonlijkere aanpak. De doorsneesystematiek, waarbij alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie betalen, wordt afgeschaft en vervangen door een premie die meer leeftijdsgebonden is. Het is per generatie afhankelijk of het nieuwe stelsel positief of negatief uitpakt. 
 

Stijging AOW-leeftijd

De leeftijd voor het ontvangen van AOW, het pensioen dat door de staat wordt uitgekeerd, wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.
 

Vervroegd pensioen

Nu eerder stoppen met werken? Dan krijg je de AOW-uitkering niet eerder én moet er een flinke boete betaald worden. Dat gaat, als de plannen doorgaan, straks anders worden. De boete gaat voor een deel van tafel: werkgevers krijgen een vrijstelling voor de eerste 19.000 euro bruto per jaar als een werknemer binnen drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stopt met werken. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan een netto-AOW-uitkering. Zo kun je als werknemer dus eerder stoppen met werken, zonder dat er te veel een beroep moet worden gedaan op het gespaarde pensioen. Deze regeling is vooral gunstig voor mensen met een laag inkomen. Vaak is dit ook de groep met zwaar werk.
 

Zelfstandigen

Het moet voor zelfstandigen eenvoudiger gemaakt worden zich vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die werknemers in vaste dienst ervaren. Denk hierbij aan collectiviteitsvoordelen als het afdekkken van risico's, administratie en beleggingen. Een andere maatregel voor deze groep is dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht wordt. De partijen willen niet dat kosten en risico's van de grote groep onverzekerde ZZP'ers op het bord van de maatschappij komen te liggen. 

Bronnen: NU.nl & NOS