De flexibele schil. Wat is het?

De flexibele schil. Het is een actueel onderwerp dat regelmatig voorbij komt. Maar wat is het eigenlijk? De specialisten van Uitzendbureau 65plus lichten toe.

De vraag wat de flexibele schil precies is, is moeilijk te beantwoorden. Dit komt omdat er geen eenduidigheid heerst over dit begrip. Als we het echter heel simpel benaderen kun je het omschrijven als het aandeel flexibele medewerkers dat in een organisatie actief is. Onderstaand gaan we hier verder op in.

Flexibel & extern personeel in de flexibele schil

Zoals eerder aangegeven heersen er verschillende visies over de flexibele schil. Dit heeft voornamelijk te maken met het bepalen welke groepen flexibele medewerkers wel en niet binnen deze schil worden gerekend. Als we het begrip globaal benaderen, is een vrij ruime en eenvoudige definitie mogelijk: tot de flexibele schil behoren alle werkenden zonder een vast dienstverband.

Deze groep werknemers is als volgt onder te verdelen:

Flexibel personeel:

  • Oproepkrachten
  • Personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Extern personeel:

  • Personeel dat in dienst is bij een derde partij zoals personeel afkomstig van een detacheringsbureau of consultancybureau
  • Uitzendkrachten
  • Payroll personeel
  • ZZP'ers

Als we de flexibele schil volgens bovenstaande definitie benaderen, dan behoren dus alle flexibele of externe medewerkers tot deze schil.

Waarde van de flexibele schil

Leuk natuurlijk, maar wat heb je eraan? Het antwoord: de flexibele schil maakt organisaties flexibel en zorgt ervoor dat beschikt kan worden over externe kennis. Zo kunnen flexibele werknemers bijvoorbeeld tijdelijke drukte opvangen of een vervangingsfunctie invullen. Tegelijkertijd kunnen organisaties door het inhuren van extern personeel waardevolle kennis in huis halen. Ook is gebleken dat bedrijven die door tijdelijke arbeidsovereenkomsten in staat waren om flexibel te reageren op de economische veranderingen van afgelopen jaren het meest bestendig waren.

De komende jaren zal de flexibele schil echter veranderen. Daar waar veel bedrijven deze nu nog zien als een kostenbesparend middel om te beschikken over flexibele arbeid en als mogelijkheid om tijdelijke krachten snel te ontslaan, zal deze een strategischer karakter krijgen.

Zo is de verwachting dat in de toekomst de waarde van flexibele arbeid zich steeds meer zal vermengen met de mogelijkheid om (specialistische) kennis in huis te halen. Vooral laatstgenoemde zal naar verwachting een sleutel tot duurzaam succes worden.

Hoe de flexibele schil van de toekomst er concreet uit komt te zien en welk aandeel van het werknemersbestand deze zal innemen is natuurlijk af te wachten en mede afhankelijk van de visie van de overheid en vakbonden.

Meer weten over de flexibele schil of de inzet van tijdelijke AOW-gerechtigden binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen u graag meer.