De meeste AOW'ers kunnen meer lenen in 2023

Het NIBUD maakte recentelijk de nieuwe regels voor het berekenen van de maximale hypotheek bekend. Hiermee wordt onder andere inzichtelijk hoeveel AOW-gerechtigden en gepensioneerden kunnen lenen vanaf 2023. Wij vertellen het u.

De meeste AOW'ers kunnen meer lenen in 2023

De meeste gepensioneerden kunnen meer lenen in 2023, blijkt uit de berekeningen van Moneywise. Dit geldt echter niet voor iedere AOW'er of pensionado. Na de berekeningen blijkt dat er drie groepen onderscheiden kunnen worden:

  1. Gepensioneerden met een (pensioen)inkomen tot € 30.000 kunnen fors mínder lenen. Gemiddeld kan men zo’n € 7.000 minder lenen. bij een gezamenlijk inkomen van € 25.000 kan de maximale hypotheek soms € 16.000 lager zijn.
  2. Gepensioneerden met een inkomen van € 30.000 tot € 60.000 kunnen hetzelfde of meer lenen.
  3. Gepensioneerden met een pensioeninkomen van meer dan € 80.000 kunnen fors minder lenen. Het bedrag aan maximale hypotheken kan tussen € 6.000 en € 16.000 minder zijn dan in 2022.

Benieuwd naar de maximale hypotheek in 2023?

Benieuwd wat uw maximale hypotheek in 2023 wordt? Dat berekent u hier.

Een hypotheek als 65-plusser: feiten en misverstanden

Wellicht denkt u het ook: een hypotheek op latere leeftijd is niet meer mogelijk. Maar niets is minder waar! 
Wist u dat...

  • leeftijd niet van invloed is op de mogelijkheid om een hypotheek te kunnen krijgen? Ook een 80-jarige kan gewoon een hypotheek krijgen.
  • ondanks uw leeftijd deze hypotheek gewoon 30 jaar kan lopen?
  • als u gepensioneerd bent, u meer kunt lenen dan jongere mensen die hetzelfde inkomen hebben?
  • u een hypotheek kunt krijgen voor het verduurzamen van uw woning om te besparen op energielasten?

Meer informatie?

Lees meer over dit onderwerp via Plusonline en Moneywise. Benieuwd naar meer informatie over de AOW, zoals bedragen, betaaldata en de gevolgen van doorwerken na uw pensioen? Wij verzamelden alles wat u moet weten op onze AOW-pagina.

Bron: Plusonline