De obstakels van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning staat al enkele jaren hoog op de agenda van HR-professionals, maar deze lijkt niet van de grond te komen. Lees hier enkele barrières die een strategische personeelsplanning in de weg staan. 

Veel organisaties vinden een strategische personeelsplanning (SPP) belangrijk. Zo is SPP een van de drie belangrijkste Nederlandse HR-thema’s, maar deze lijkt niet altijd van de grond te komen. Zo voelen veel medewerkers het nut of de noodzaak van SPP – en wordt er in veel gevallen ook een start gemaakt – maar toch komt strategische personeelsplanning bij veel organisaties maar moeizaam op gang. Waarom? Lees hier de belangrijkste obstakels die een strategische personeelsplanning in de weg staan.
 

Obstakel 1 – Organisatievisie en -strategie ontbreken

Strategische personeelsplanning vereist een duidelijke visie op de langetermijnstrategie van de organisatie. Deze visie is gekoppeld aan externe economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ontbreken visie en strategie, dan is het haast onmogelijk om een vertaling te maken naar het gewenste personeelsbestand in de toekomst.
 

Obstakel 2 – Geen toegang tot gegevens en data

Voor een goede strategische personeelsplanning zijn personeelsgegevens en data nodig. Met de juiste cijfers kunnen standpunten onderbouwd worden en het belang van bepaalde beleidskeuzes worden aangetoond. In de praktijk blijkt echter dan niet alle benodigde gegevens (gemakkelijk) beschikbaar zijn.
 

Obstakel 3 – Proces is te complex

Strategische personeelsplanning is een complex iets. Veel HR- en HRM-afdelingen hebben er (te) weinig kennis van en ervaring mee. HR-medewerkers zijn vooral gefocust op sociaal contact en minder op feiten en cijfers. Het analyseren en interpreteren van gegevens en het vervolgens strategisch omzetten in beleidsacties blijkt dan ook lastige materie.
 

Obstakel 4 – Te weinig draagvlak

Strategische personeelsplanning wordt opgezet door management en HR. In de praktijk wordt strategische personeelsplanning vaak nog gezien als een taak van HR. Onvoldoende commitment en betrokkenheid van het management kan ervoor zorgen dat het proces vastloopt.
 

Obstakel 5 - Gebrek aan geld en tijd

Strategische personeelsplanning is een arbeidsintensief én tijdsintensief proces waar verschillende medewerkers bij betrokken moeten worden. Het proces vraagt vooral veel tijd van HR-medewerkers en leidinggevenden in de organisatie. Gebrek aan personeel, geld én tijd zorgt ervoor dat de strategische personeelsplanning nog niet volledig opgepakt kan worden. 
 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over strategische personeelsplanning en het inspelen op de toekomstige personeelsbezetting? Stel uw vragen aan de HR-adviseurs van Uitzendbureau 65plus! Zij lichten een en ander graag aan u toe. Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op

Bron: PW De Gids