De regels rondom AOW en partner-AOW

Heeft u een nieuwe relatie en bent u benieuwd of dit van invloed is op uw AOW-uitkering? Uitzendbureau 65plus duikt in de regels rondom de AOW en partner-AOW. Lees er hier meer informatie over. 
 

Na een periode alleen te zijn geweest, heeft u een nieuwe relatie. Deze relatie verloopt goed en neemt steeds serieuzere vormen aan. Zo overwegen u en uw partner om samen te wonen of om enkele dagen van de week samen door te brengen. Bij een serieuze relatie komen soms ook serieuze vraagstukken kijken. Zo kan een nieuwe relatie namelijk van invloed zijn op uw AOW-uitkering. De regels rondom uw AOW-uitkering hangen af van diverse factoren. Gaat u samenwonen of heeft u een latrelatie en wonen u en uw partner allebei in een eigen huis? 
 

Netto minimumloon

Onlangs heeft magazine Plus Online een artikel gepubliceerd over de hoogte van de AOW-uitkering. Wat blijkt? De AOW-uitkering van een alleenstaande is 70 procent van het netto minimumloon. Gaat u met uw nieuwe partner samenwonen in één woning, dan verlaagt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het AOW-pensioen tot 50 procent. Twee samenwonende AOW’ers ontvangen dus samen 100 procent van het netto minimumloon. Voor de hoogte van het eventueel aanvullende ouderdomspensioen (dat via de werkgever is opgebouwd) is uw burgerlijke staat doorgaans niet van invloed, tenzij u een ABP-pensioen heeft opgebouwd vóór 1995. 
 

Definitie van latrelatie

Heeft u een latrelatie, dan houdt u niet per definitie een AOW voor alleenstaanden. Er zijn namelijk twee situaties waarin u volgens de SVB toch samenwoont met uw partner: u bent gehuwd of u voert een gezamenlijke huishouding met uw partner. In beide gevallen ziet de SVB u als samenwonend. Er is een gezamenlijke huishouding als beide partners ‘hun hoofdverblijf op hetzelfde adres hebben en als ze voor elkaar zorgen met het huishouden of de kosten ervan’. 
 

Tweewoningenregeling

Op het criterium van de gezamenlijke huishouding is één duidelijke uitzondering: de tweewoningenregeling. Twee AOW’ers zijn volgens de SVB alleenstaand als zij ongehuwd zijn en een eigen huur- of koopwoning hebben, daar ingeschreven staan en alle kosten van de woning zelf betalen. Bovendien beschikken beide AOW’ers vrij over hun eigen woning. De woning mag dus niet worden (onder)verhuurd en er mogen geen andere mensen wonen, behalve een minderjarig kind. Ook mogen gas, water en licht niet zijn afgesloten.
 

Navraag bij pensioenfonds

Gaat u samenwonen of heeft u een relatie en brengt u veel tijd samen door, dan is het altijd verstandig om bij het pensioenfonds te informeren of dit gevolgen heeft op uw pensioenuitkering. In de regel heeft een nieuwe partner geen recht op een partnerpensioen als de partners na de pensioendatum gaan samenwonen. 
 

Meer weten

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank of met de contactpersoon van uw pensioenuitvoerder. 

Bron: Plus Online