De rol van de surveillant bij eindexamens

Aanstaande donderdag beginnen de eindexamens. Bij deze eindexamens zijn niet alleen docenten en vakdocenten betrokken, maar ook externe surveillanten en examinatoren. Lees hier meer informatie over de rol van deze medewerkers.

Het is bijna zover: op het vmbo, havo en vwo worden vanaf donderdag 9.00 de eindexamens afgenomen, te beginnen met filosofie havo en Griekste taal en cultuur vwo. Na afloop van deze examens breekt er voor veel leerlingen een spannende periode aan. Heb ik mijn examens goed gemaakt en zal ik mijn middelbareschooldiploma halen, of moet ik een vak herkansen? Iedere scholier mag na de centrale schriftelijke examens namelijk voor één vak één herkansing maken. 

Surveilleren tijdens eindexamen

Dit jaar hebben ongeveer 105.000 leerlingen het vmbo-examen gemaakt, 56.000 leerlingen het havo-examen en 40.000 het vwo-examen. Deze leerlingen zullen de aankomende weken in gymzalen en grote aula’s zitten om, onder het toeziend oog van docenten, examinatoren en surveillanten, hun eindexamen te maken. De surveillanten zijn externe medewerkers die erop toezien dat er niet wordt gespiekt en het examen vlekkeloos verloopt, zonder geluidsoverlast of andere verstoringen. Ook neemt de surveillant identiteitscontroles af, zodat zeker is dat iedere examenkandidaat het juiste examen maakt. 

Nakijken examens door vakdocenten

Is het examen afgenomen, dan worden de schriftelijke examens nagekeken door twee vakdocenten. De leraar van de desbetreffende leerling en een andere willekeurige vakdocent in Nederland. Zij kijken onafhankelijk naar het examen en als het goed is, komen zij met dezelfde conclusies. Binnen drie weken krijgen de leerlingen uitsluitsel. Zijn de vakdocenten het niet met elkaar eens, dan worden de schooldirecteuren van beide scholen erbij gehaald. Alleen als ook zij het niet met elkaar eens zijn, komt de Inspectie van het Onderwijs er aan te pas. Deze instantie wijst een derde corrector aan die het gehele werk opnieuw beoordeelt. 

Uitzenden gekwalificeerde surveillanten en examinatoren

Kortom: docenten, surveillanten, examinatoren en de vakdocenten zijn zeer belangrijk voor een rustig en goed verloop van de eindexamens. Bij 65plus In Het Onderwijs weten wij als geen ander welke werkzaamheden surveillanten en examinatoren moeten uitvoeren en over welke eigenschappen zij moeten beschikken. Wij hebben namelijk als sinds 1975 ervaring in het uitzenden van geschikte en gekwalificeerde surveillanten en examinatoren. Deze medewerkers zorgen voor een goed en eerlijk verloop van het examen, waarbij de procedures en criteria van de examencommissie gehandhaafd worden. Ook begeleiden en beoordelen zij examens, tentamens en andere assessments aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria, normeringen en beoordelingsformats. 

Lamark over de ervaren surveillanten van 65plus

Contact met 65plus In het Onderwijs

Bent u voor uw onderwijsinstelling op zoek naar een betrouwbare, zorgvuldige en objectieve surveillant of examinator? De medewerkers van 65plus In het Onderwijs kunnen aan de slag bij uiteenlopende onderwijsinstellingen – ongeacht het opleidingsniveau. Uiteraard kunnen wij ook examinatoren bij andere instellingen plaatsen, zoals rijexaminatoren en inburgeringsexaminatoren. Naast surveillanten en examinatoren kunnen wij ook andere onderwijsmedewerkers bij u plaatsen, zoals beoordelaars, docenten, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en -vrouwen. Meer weten? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.