De vijf verschillen tussen uitzenden en detacheren

Als u behoefte heeft aan tijdelijk personeel, kunt u onder andere kiezen tussen uitzenden en detacheren via het uitzendbureau. Maar wat is eigenlijk het verschil?

Uitzendbureau 65plus is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor AOW-gerechtigde werknemers. We bieden onze opdrachtgevers dan ook een uitgebreide dienstverlening voor het uitzenden of detacheren van onze ervaren flexwerkers. We merken echter vaak dat het verschil tussen deze twee diensten (te) onduidelijk is. Daarom vijf verschillen op een rij tussen uitzenden en detachering.

1. De tijdsduur van het arbeidscontract

Een eerste verschil is de periode waarvoor u de flexwerker wilt inzetten. Uitzendkrachten worden vaak ingezet voor een kortere periode, van bijvoorbeeld een dag, week of seizoen. Bij detachering van flexwerkers gaat het vaak om een langere periode of om personeel dat erg schaars is. Zo kan een flexwerker gedetacheerd worden voor een periode van bijvoorbeeld maanden of zelfs jaren.

2. Opleidingsniveau flexwerker

Over het algemeen worden uitzendkrachten ingezet voor algemenere werkzaamheden waarvoor geen lange inwerktijd nodig is en zij dus snel aan de slag kunnen. Bij detacheren gaat het daarentegen meestal om functies waarvoor veel kennis en ervaring vereist is. In veel gevallen is dan ook sprake van hoger opgeleid personeel, zoals bijvoorbeeld bij de kandidaten van onze dienst 65plus Professional.

3. Beslissingsproces over de juiste kandidaat

Als u behoefte heeft aan een uitzendkracht maakt het door het tijdelijke karakter en de algemene aard van de werkzaamheden minder uit wie er precies bij u komt werken. Bij detachering ligt dit anders. Het gaat hier tenslotte om een flexibel dienstverband voor langere periode, waar vaak een persoonlijke en vakinhoudelijke match belangrijk is. Bij de detachering van een ervaren flexwerker zult u dan ook meestal de keuze krijgen uit meerdere kandidaten voor u een beslissing maakt.

4. Flexibiliteit arbeidscontract

Het karakter van een dienstverband op basis van uitzenden is vaak nog net wat flexibeler dan bij detacheren. Zo is een uitzendkracht bij ziekte gemakkelijk te vervangen en eindigt het dienstverband zodra het werk erop zit. Bij detachering geldt dit in mindere mate. Zo is er nog altijd sprake van een dienstverband met tijdelijk karakter, maar wordt bijna altijd een afspraak gemaakt over werkuren en een einddatum. Wat dat betreft wordt een gedetacheerde medewerker meer een ´onderdeel´ van uw organisatie en neemt ook de betrokkenheid toe.

5. De kosten van de flexwerker

Over het algemeen liggen de kosten voor het detacheren van flexibel personeel hoger dan bij een uitzendcontract. Dit komt doordat deze gedetacheerde medewerkers vaak echt in dienst zijn bij het uitzendbureau. Ook gaat het bij detachering in veel gevallen om hoger opgeleid personeel, waardoor de kosten hoger liggen. Overigens zijn deze kosten voor werkgevers door het flexibele karakter van het dienstverband vrijwel altijd goedkoper dan het zelf in dienst nemen van personeel.

Een ervaren flexwerker inhuren?

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een ervaren AOW-gerechtigde flexwerker die u tijdelijk komt ondersteunen? Lees dan meer over onze diensten voor werkgevers, bekijk onze ervaren flexwerkers of neem contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Bron: MKBservicedesk.nl