De voordelen van een AOW´er in dienst houden (of nemen)

De voordelen van een AOW´er in dienst houden (of nemen)

Werken met 65-plussers wordt door de invoering van de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd een stuk eenvoudiger. Maar wat zijn de voordelen voor u als werkgever?

De vergrijzing neemt in Nederland komende jaren toe. Ook het aantal AOW-gerechtigde werknemers op de werkvloer gaat dus toenemen. Dit biedt voor u als werkgever diverse interessante mogelijkheden. Want niet alleen is een AOW-gerechtigde werknemer vaak gemotiveerd en ervaren, ook op financieel gebied zijn er een aantal voordelen. Onderstaand drie belangrijke op een rij.

Oudere werknemer goedkoop

AOW-gerechtigde werknemers zijn goedkoper om in dienst te nemen dan jongere medewerkers. Zo hoeft zowel de werkgever als de doorwerker geen premie voor de werknemersverzekeringen af te dragen. Ook hoeft de AOW´er geen AOW-premie te betalen en hoeft u als werkgever geen WW-premie te betalen. Hierdoor gaan AOW-gerechtigde werknemers over het algemeen akkoord met een lager loon, er blijft netto tenslotte meer over van het brutoloon, en heeft u de beschikking over een ervaren kracht tegen een laag tarief.

Regelgeving bij ontslag en ziekte 

De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2016 ingevoerd wordt, zorgt ook voor nieuwe regels op het gebied van ontslag en verzuim. Zo verplicht deze wet organisaties om oudere werknemers als eerste te ontslaan bij een ontslaggolf. Ook hoeft een werkgever een oudere werknemer bij ziekte nog maar dertien weken door te betalen in plaats van de huidige twee jaar.

Geen transitievergoeding

In de hernieuwde Wet werk en zekerheid is geregeld dat werkgevers geen ontslagvergunning nodig hebben en er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer.

Een AOW-gerechtigde werknemer inhuren?

De nieuwe maatregelen van de overheid maken het dus gemakkelijker en aantrekkelijker voor zowel werkgevers als werknemers om ook na de pensioenleeftijd (door) te blijven werken. Wilt u hier meer over weten? Lees dan meer over het werken met 65-plussers of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

  • geldt voor het (weer) in dienst van een AOW-er nog steeds dat er 6 maanden moet zitten tussen uit dienst en weer in dienst? NB. regel uit wet werk en zekerheid die 1 juli jl inging.

    Reactie:
    Ja, dit is een mogelijkheid die de werkgever kan gebruiken. Het is echter afhankelijk van in welke fase van het uitzendcontract u zit of dit ook nodig is. Voor 1 juli 2015 was de onderbrekingsregel 13 weken. Per 1 juli 2015 is de onderbrekingsregel 26 weken geworden.

    Voordeel van de werknemer is dat als er een onderbreking heeft plaatsgevonden van 26 weken men weer langer uitgezonden kan worden. Vanaf 1 januari 2016 mogen werkgever maximaal 6 contracten uitgeven in 4 jaar tijd. Via een uitzendbureau is dit langer. Met onderbreking van 26 weken kan het dienstverband nog langer worden opgerekt.

Reageren