De voordelen van een optimale flexpool

Werkt u met een flexpool? Het slim en flexibel inplannen van medewerkers helpt uw organisatie vooruit! U kunt meer doen met minder mensen, u kunt gemakkelijk inspelen op periodes met piek en ziek én u kunt geld besparen op de personeelskosten! Lees hier meer voordelen van werken met een vaste groep flexmedewerkers.

In de markt ziet u meer en meer flexmedewerkers. Werken in flexibel verband heeft niet alleen voordelen voor de medewerkers zelf, maar ook voor bedrijven die werken met deze flexibele krachten. Steeds vaker focussen bedrijven zich op efficiency en flexibiliteit met het maken van een personeelsplanning. Een onderdeel van deze personeelsplanning is daarom de flexpool: dit is een groep met flexibel inzetbare medewerkers (intern én extern) die u - op basis van competenties en beschikbaarheid - op verschillende afdelingen in uw bedrijf kunt inzetten. De flexpool fungeert hierbij als een centrale verhuurorganisatie.
 

Tevreden en gemotiveerde medewerkers

Doordat u werkt met een flexpool, beschikt u altijd over gekwalificeerde medewerkers die tijdens drukke periodes of ziekte ingevlogen kunnen worden. Hierdoor neemt de werkdruk van uw vaste medewerkers af en zijn deze medewerkers meer tevreden en gemotiveerd. Maar niet alleen de vaste medewerkers zijn tevreden: dit geldt ook voor de flexpoolmedewerkers. Zij vinden het juist prettig dat ze op uiteenlopende afdelingen en in verschillende teams werken: door deze afwisseling zijn ze positiever en minder vaak ziek.
 

Meer kwaliteit leveren

Uw klanten verwachten van u dat u producten of diensten levert die van een bepaalde kwaliteit zijn. Met flexpoolmedewerkers kunt u deze kwaliteit ook borgen: u levert hier niets op in! Doordat er voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties op de juiste locatie worden ingezet, worden uw klanten geholpen op het niveau dat zij mogen verwachten.
 

Bespaar op de kosten

Werkt u binnen uw bedrijf met een flexpool, dan kunt u naast uw vaste medewerkers en inhuurkrachten, terugvallen op flexpoolmedewerkers. Deze flexpoolmedewerkers zorgen voor een afdelingsoverstijgende personeelsinzet: deze vliegende kieps kunnen op iedere afdeling en op iedere locatie worden ingezet. Hiermee maakt u optimaal gebruik van de beschikbare uren en kunt u kosten voor inhuur, overuren en extra uren omlaag brengen. Uit onderzoek is gebleken dat u door het optimaal inzetten van het aantal flexibele medewerkers al gauw vier procent bespaart op de inhuurkosten!
 

Werken met handige planningstool

Wanneer u werkt met een flexpool, dan hoort hier vaak een handige planningstool bij. Deze planningstool helpt u met het inzetten van de juiste medewerkers, maar geeft u ook meer inzicht én overzicht in de personeelsplanning. De flexpoolmedewerkers kunnen op hun beurt online het eigen rooster inzien en uren registreren. Uit deze planningstool kunnen managers ook andere relevante informatie halen, zoals rapportages met de verhouding gewerkte uren door vaste medewerkers en ingezette flexpoolmedewerkers. Op basis van deze informatie kunt u uw eigen processen optimaliseren én kunt u snel inspelen op veranderingen.
 

Flexpool van Uitzendbureau 65plus

Wilt u werken met flexkrachten? Bij Uitzendbureau 65plus werken we met een flexpool van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deze oudere werknemers zijn zeer gemotiveerd en beschikken over een schat aan kennis. Neem contact op met onze HR specialisten en vraag ons naar de mogelijkheden! Uiteraard kunt u op onze website ook enkele succesverhalen teruglezen én kunt u bekijken wat voor personeel we aanbieden.

Bron: Over Strategische Personeelsplanning