Dit is de AOW-leeftijd in 2023

Heb je bijna recht op AOW? Dan moet je vanaf volgend jaar iets langer wachten. Vanaf 2023 stijgt de AOW-leeftijd namelijk met 3 maanden, van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden.

De AOW-leeftijd tot en met 2028

Sinds 2013 stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs. Tot en met 2028 liggen deze leeftijden vast:

  • In 2024, 2025, 2026 en 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.
  • In 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Hoe wordt de AOW-leeftijd vastgesteld?

In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Tot dan toe steeg de AOW-leeftijd 1-op-1 mee met de levensverwachting. Nu is in de wet vastgelegd dat voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden omhooggaat. Dat gebeurt op basis van de jaarlijkse CBS-prognose voor de resterende levensverwachting van 65-jarigen.

Vorig jaar was de verwachting van het CBS dat 65-jarigen in 2027 een levensverwachting van 20,93 jaar zouden hebben. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd bleef daarom 67 jaar. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Alles weten over de AOW?

Wil je meer weten? Op www.65plus.nl/aow vind je alles wat je moet weten over AOW, pensioen en bijverdienen nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.