Duurzame inzetbaarheid steeds vaker onderdeel beleid

Volgens de Werkgevers Enquête Arbeid van TNO is de aandacht voor duurzame inzetbaarheid de afgelopen vier jaar toegenomen.

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers staan steeds meer stil bij de gezondheid en het langer doorwerken van hun medewerkers. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid van TNO waaruit blijkt dat duurzame inzetbaarheid in 2014 bij 40% van de organisaties deel uitmaakt van het beleid. Een stijging van 8% ten opzichte van 2010. 

Ontziemaatregelen vs. stimulerende maatregelen

De cijfers houden ook in dat nog altijd minder dan de helft van de bedrijven zich bezig houdt met duurzame inzetbaarheid, maar dat het onderwerp wel aan terrein wint. Het gaat hier veelal om ontziemaatregelen (bv. vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket) en stimuleringsmaatregelen (bv. aanmoedigen scholing, taakverbreding en gezondheidsbeleid). Ook maakt duurzame inzetbaarheid steeds vaker deel uit van de cao. 

Opvallend is dat vooral werkgevers in het openbaar bestuur, de overheid, landbouw, bosbouw en visserij zich inzetten voor de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.

Negatieve beeldvorming

De meeste werkgevers kiezen vaker voor ontziemaatregelen (29%) dan stimuleringsmaatregelen (14%). Populaire ontziemaatregelen zijn extra vrije dagen en aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers. Deze maatregelen dragen echter (onbedoeld) bij aan de negatieve stereotypering, terwijl stimulerende maatregelen dit gaan. 

Aanpak ziekteverzuim

Daarnaast richten medewerkers zich meer op het tegengaan van verzuim. Zo zorgt 21% voor persoonlijke beschermingsmiddelen en 17% voor technische verbetering. Daarnaast zijn ook organisatorische verbeteringen (12%) en begeleiding bij verzuim en re-integratie (13%) veel voorkomende maatregelen tegen ziekteverzuim.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact op en bekijk dan onze artikelen over Wat is duurzame inzetbaarheid, do's & don'ts en de waarde van duurzame inzetbaarheid om oudere werknemers gezond te houden.

Bron: PWdegids.nl