Economen niet positief over aanpak ouderenwerkloosheid

Economen niet positief over aanpak ouderenwerkloosheid

Economen zijn niet positief over het beleid dat een einde moet maken aan de stijgende ouderenwerkloosheid.

Dit blijkt uit een enquête van discussieplatform MeJudice onder zestig economen, in opdracht van het programma Zembla. In de enquête is gekeken naar de huidige en aangekondigde maatregelen die de overheid neemt tegen de werkloosheid onder ouderen. 

Maatregelen tegen ouderenwerkloosheid

Een van de maatregelen is de mobiliteitsbonus van jaarlijks 7.000 euro voor drie jaar voor werkgevers, die het aantrekkelijker moet maken om vijftigplussers in dienst te nemen. Daarnaast kunnen 50-plussers tijdelijk aan het werk zonder hierbij hun uitkering te verliezen. Het oordeel van de economen over deze maatregelen is echter negatief. Maar liefst 79% van de wetenschappers ziet weinig heil in de plannen.

Minister Asscher geeft aan zich bewust te zijn van de kritiek en de urgentie van het probleem. Hij nodigt dan ook uit om samen rond de tafel te gaan zitten. "Mijn boodschap is: kom met goede plannen. Ik haal regelmatig mensen om tafel. Ik wil niets liever dan deze groep helpen maar het is een taai probleem", aldus Asscher.

Doorwerken na de pensioenleeftijd

Naast het bestrijden van de ouderenwerkloosheid is de regering ook bezig om doorwerken na het pensioen gemakkelijker te maken. Zo keurde de Eerste Kamer eerder deze maand de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd goed, die het voor werkgevers en werknemers aantrekkelijker moet maken om ook na het bereik van de pensioenleeftijd door te blijven werken.

Bron: Nu.nl

Reageren