Europese campagne richt zich op duurzame inzetbaarheid

Europese campagne richt zich op duurzame inzetbaarheid

Vorige week trapte Eurocommissaris Thyssen de campagne 'Healthy Workplaces for All Ages' af. Dit is een nieuwe Europese campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Focal Point voor duurzame inzetbaarheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staan. Uit een lopend onderzoek van TNO onder 15.000 mensen blijkt dat dit ook hoognodig is. De mentale en fysieke gezondheid én de motivatie hebben de meeste impact op het werkvermogen van werknemers.
 

Monitor Duurzame Inzetbaarheid

Uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid van TNO komt naar voren dat ruim 40% van de Nederlandse bedrijven nu al stappen zet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook stimuleringsmaatregelen hebben een positief effect op de duurzame inzetbaarheid, denk dan bijvoorbeeld aan loopbaanontwikkeling van werknemers.
 

'Healthy Workplaces for All Ages'

De lancering van de Europese campagne 'Healthy Workplaces for All Ages' sluit aan op deze bevindingen van TNO. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gedurende het gehele beroepsleven zijn goed voor het personeel, het bedrijf en de samenleving als geheel. Dat is de belangrijkste boodschap van de campagne. De campagne heeft vier doelstellingen:

  1. bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;
  2. preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;
  3. aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen bevorderen;
  4. bevordering van de uitwisseling van informatie en ‘good practices’.
     

Investeren in duurzame inzetbaarheid

 “Aandacht op de werkvloer voor de gezondheid van gemiddeld steeds oudere werknemers is goed voor de mensen en goed voor het bedrijf of de organisatie”, zo vertelde Eurocommissaris Thyssen in een reactie op de lancering van de campagne. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vulde hem aan: “Hoe eerder je begint met investeren in duurzame inzetbaarheid, hoe langer je een gezonde en vitale werkvloer houdt en hoe beter je kan inspelen op veranderingen.”
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de campagne 'Healthy Workplaces for All Ages'? Bekijk dan deze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus. Zij lichten een en ander graag aan u toe.

Bron: P&O Actueel

Reageren