Extra geld en bescherming voor specialistisch vakmanschap en ambachtelijke beroepen

Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat Mbo-scholen kleine, unieke opleidingen voor specialistische vakmanschappen zoals pianotechnicus of schoenhersteller beter in de etalage zetten en komt met beschermingsmaatregelen. Deze opleidingen bieden goede baankansen en leveren vakmensen die steeds schaarser worden.

Bescherming ambachtelijke beroepen

Pianotechnicus, schoenhersteller, restauratiemedewerker of prothesemaker. Het zijn beroepen die bij de meeste jongeren niet direct tot de verbeelding spreken. Het aantal vakmensen voor deze specialistische beroepen wordt dan ook steeds schaarser door zaken zoals krimp, vergrijzing en onbekendheid met het beroep. Minister Bussemaker grijpt daarom in met extra beschermingsmaatregelen.

Onder deze maatregelen vallen onder andere extra geld voor specialistische opleidingen, maar ook de mogelijkheid voor mbo-scholen om zich exclusiever te onderscheiden. Een mooie gelegenheid voor een onderwijsinstelling om zich te profileren als dé plek voor een bepaalde unieke vakopleiding. Ook introduceert de minister een nieuw slot op de deur, zodat deze opleidingen nooit helemaal kunnen verdwijnen zolang er vraag blijft vanuit de arbeidsmarkt.

Stimuleren mbo-studenten om specialistische opleiding te volgen

Volgens het ministerie van OCW zijn ambachten een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Dit terwijl ambachtelijke opleidingen vaak financieel kwetsbaar zijn door de kleine studentenaantallen. Om dit te ondervangen stelt Bussemaker structureel 75 miljoen euro beschikbaar voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen, waaronder de kleine unieke opleidingen. Ook moet een speciale licentie moet mbo-scholen met een dergelijke unieke vakopleiding beschermen tegen onnodige concurrentie.

Daarnaast krijgen scholen meer mogelijkheden om nieuwe innovatieve opleidingen aan te bieden of met andere scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma op te zetten. Zo kunnen opleidingen zoals voor de opleiding tot Hoefsmid bijvoorbeeld samen vakken volgen met studenten van opleidingen zoals Paardensport en Paardenhouderij. Ook moet de nieuwe Ov-kaart voor mbo-studenten onder de 18 het aantrekkelijker maken om een specialistische opleiding verder van huis te volgen.

Goede banenkans

Het blijven aanbieden van specialistische vakopleidingen is belangrijk om te blijven voldoen aan de vraag naar ambachtelijke beroepen en de expertise die hieraan is gekoppeld. Door deze opleidingen meer in de schijnwerpers te zetten, moeten studenten gemotiveerd worden om de opleiding te volgen. Zo wordt enerzijds voldaan aan de vraag vanuit de markt, terwijl de student kan rekenen op een grote banenkans.

Ambachten belangrijk voor Nederlandse economie

Binnen de Nederlandse economie komen ambachten veel voor binnen sectoren zoals de bouw, reparatie, voeding, gezondheid, schoeisel, tandtechnici, installatie, specialistische productie, creatieve industrie, IT en uiterlijke verzorgen. In totaal werken er ongeveer 774.000 mensen, zijn er 285.000 ambachtsbedrijven en is er sprake van een jaaromzet van 110 miljard euro. Dit terwijl slechts 1% van alle mbo-studenten een opleiding volgt die voorbereidt op een kleinschalig, ambachtelijk beroep. Een tekort aan specialistische vakmensen ligt dan ook op de loer.

Ervaren personeel met specialistisch vakmanschap

Binnen het kandidatenbestand van Uitzendbureau 65plus vindt u flexwerkers met een ruime ervaring in allerlei sectoren, ook in ambachtelijke beroepen. Ervaren personeel dat zich heeft gespecialiseerd in een ambacht en waardevolle kennis meebrengt voor uw organisatie. Bent u op zoek naar een dergelijk specialistisch vakmanschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bekijk alvast ons kandidatenbestand met ervaren flexwerkers. We zijn u graag van dienst.