Extra toetsen zorgen niet voor betere pabostudenten

De toetsen die bepalen of iemand wel of niet wordt toegelaten op de pabo, zouden voor betere studenten moeten zorgen. De toelatingsexamens zijn bedoeld om alleen de meest gemotiveerde studenten te vinden met de meeste kans van slagen. Dat is helaas niet gelukt. Hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers concludeert: “Het is een flop, zou je kunnen zeggen". 

Door de invoer van taal-, reken- en toelatingstoetsen zou het niveau van eerstejaars pabostudenten moeten verbeteren. Tenminste, dat was de gedachte. Het aantal eerstejaars werd aanzienlijk minder, maar het zorgde niet voor betere studenten. Dat blijkt uit ‘Onderwijs aan het werk 2018’, een publicatie van Tilburg University en het CAOP (kenniscentrum dat zich richt op arbeidszaken). 
 

Geen slimmere studenten

Het is niet zo dat er door de invoer van toelatingstoetsen slimmere scholieren vaker voor de pabo kiezen. De examencijfers van jongeren die naar de pabo gaan zijn door de jaren heen gelijk gebleven. Op de lerarenopleidingen zitten nog steeds de betere vmbo’ers, de gemiddelde havisten en de minder goed presterende vwo’ers. Het lage aantal pabostudenten is een probleem dat leidt tot lerarentekort. Er wordt verwacht dat er over twee jaar een tekort is aan 3.000 voltijdmedewerkers in het onderwijs. “De selectie van studenten heeft niet de uitwerking gehad die het had moeten hebben”, vertelt hoogleraar Frank Cörvers aan dagblad Trouw.
 

Meer dan alleen cijfers

Naast eindexamencijfers is ook gekeken naar de uitval in het eerste jaar. De hoop was namelijk dat minder studenten voortijdig zouden stoppen. Zo zouden er minder eerstejaars zijn, maar niet minder afgestudeerde leraren. Door de invoering van de toelatingstoetsen in 2015 is de uitval iets gedaald. Toch stopt één op de drie in het eerste jaar. Dat is meer dan gemiddeld in het hbo.
 

Gemotiveerde eerstejaars studenten

Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO), ziet dat leerlingen met hoge cijfers nog steeds niet voor de pabo kiezen. Toch beweert ze dat toetsen niet per se nutteloos zijn. “Mensen moeten een drempel over voor ze op de pabo komen en ze moeten presteren. We zien dat dit gemotiveerde eerstejaars oplevert.” Stoppende studenten is volgens haar goed verklaarbaar. “Studenten gaan meteen in het eerste jaar op stage, veel eerder dan andere hbo-opleidingen. Als een student het niet leuk vindt om voor de klas te staan, komt hij daar dus vroeg achter.”
 

Positieve stijging

Toch hebben opleidingen hun zaken beter op orde dan tien jaar geleden. In 2009 bleek een aantal pabostudenten niet goed genoeg, maar in 2015 kwam daar verandering in. Daarbij geven meer studenten aan dat ze goed zijn voorbereid op hun vak. Ook zijn werkgevers vaker tevreden over het werk van de leraren. Intussen stijgt het aantal aanmeldingen voor de pabo weer. Ook voor het volgende collegejaar verwachten hogescholen meer eerstejaars studenten. Maar, het aantal zal nooit meer worden zoals vóór 2014, toen de toelatingstoetsen zijn ingevoerd. 
 

Contact met Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Neem contact op met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij hebben jarenlange ervaring in het onderwijs, onder andere in het uitzenden van AOW-gerechtigde medewerkers. Zij gaan aan de slag in uiteenlopende onderwijsfuncties, zoals leerkracht, examinator, surveillant, leswaarnemer, beoordelaar, docent, huiswerkbegeleider, conciërge, receptionist, klusjesman of schoonmaker. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons opnemen wanneer u een onderwijsmedewerker wil inhuren. 

Bron: Trouw