Flexibel werken neemt toe: waarom en wat zijn de gevolgen?

Er wordt voorspeld dat het overgrote deel van werkend Nederlander op flexibele of zzp basis zal werken. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het CBS dat zzp’ers hun werk gevarieerder vinden dan werknemers. Wat dat betekent voor de tevredenheid en kwaliteit leest u in dit artikel.

Geen paniek

Recentelijk verscheen het boek GEEN PANIEK! van journalist en arbeidsmarktspecialist Ben Rogmans. Hierin schetst hij de toekomst van de economie en de arbeidsmarkt en legt hij verbanden met ontwikkelingen op het gebied van robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie. Waar bij veel mensen wellicht de paniek toeslaat bij deze termen in verhouding tot hun baan, stelt Rogmans dat deze paniek niet nodig is. De vaak negatieve voorspellingen worden in zijn boek dan ook ontkracht.

Bijbenen en ontwikkelingen

Uiteraard worden de vele veranderingen in de wereld en voornamelijk de arbeidsmarkt niet ontkend. Maar, zo stelt Rogmans, de wereld is altijd veranderlijk geweest en door de jaren zijn er altijd banen verdwenen. Het is als individu, maar ook als organisatie taak om deze veranderingen bij te benen en mee te blijven ontwikkelen. 

Flexibiliteit

Daarnaast voorspelt de auteur dat twee derde van werkend Nederland zal werken met een flexibel contract of als zzp’er. Ook dit is volgens hem alles behalve reden tot paniek. Deze ontwikkeling zal echter nog wel even duren. Door de huidige economische opbloei is het vaste contract steeds meer de norm. Toch is er vanuit de werkgevers steeds meer vraag naar flexibiliteit door de mondiale concurrentie en omdat werkzaamheden steeds meer worden opgedeeld. Ook het toenemen van het aantal banen zal een aandeel leveren in het uitbreiden van flexibel werk. Want, zo voorspelt Rogmans: ‘Voor de komende 35 jaar is er maar één trend. Er komt méér werk, veel meer werk.’

Inzichten over zzp’ers

Uit analyses van TNO en CBS blijkt dat zelfstandig ondernemers zonder personeel hun werk gevarieerder vinden dan werknemers. Uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) komen een aantal interessante – positieve - bevinden met betrekking tot zzp’ers. Op de vraag of het werk gevarieerd is, antwoordt ruim 80 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel ‘vaak’ of ‘altijd’. Van de vaste werknemers geldt dat voor 70 procent en van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets meer dan de helft.

Meer variatie, meer tevredenheid & kwaliteit

Het was al langer bekend dat zelfstandig ondernemers zonder personeel iets tevredener zijn met hun werk dan werknemers. Dat is onder meer toe te schrijven aan verschillen in leeftijd en beroepsgroep. Maar de grotere taakvariatie van zelfstandig ondernemers speelt ook een rol. Hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener degene is die dat werk doet. Variatie in het werk is één van de aspecten die de kwaliteit van werk beïnvloeden, de mate waarin het werk positieve effecten heeft voor de werkende. Al met al lijkt het toenemen van flexibel werk positieve effecten met zich mee te brengen. 

Ook (meer) flexibiliteit? 

Bent u werkgever of werkzoekende en bent u geïnteresseerd in flexibel werk? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Al sinds 1975 zijn wij gespecialiseerd in het uitzenden van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Neem nu contact met ons op en stel uw vragen.

 

Bronnen: CBS & Zipconomy