Flexibele schil van 30% ideaal volgens HR

Het inrichten van de ideale flexibele schil is per organisatie verschillend. Het gaat tenslotte om maatwerk. Toch blijkt dat volgens HR-afdelingen een ideaal personeelsbestand een flexibele schil van 30% heeft.

Flexibele arbeid in de publieke sector

Deze resultaten blijken uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Aan de publicatie ging een onderzoek vooraf dat zich toespitst op de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg & welzijn) en bekeek hoe organisaties in deze sector hun personeelsbestand qua vast en flex opbouwen. Voor het onderzoek zijn 300 HRM'ers en 500 werkenden uit publieke sector zijn ondervraagd.

Flexibele schil 30% ideaal

De ondervraagde HRM'ers hebben gemiddeld 80% van hun medewerkers in vaste dienst en huren voor de overige 20% flexibel personeel in. Enkel de culturele sector wijkt hiervan af met 67% vast personeel. Volgens de ideale situatie bestaat de flexibele schil echter uit 30%. Volgens de HRM´ers zorgt deze flexibele schil van 30% voor een sterke flexibele organisatie met een stevige vaste kern, die tegelijkertijd flexibel genoeg is om in te spelen op veranderende behoeftes. De verwachting bij deze groep is dan ook dat de flexibele schil komende jaren zal groeien.

Vormen van flexibel werk

De meest voorkomende vorm van flexibel werk is in dienst zijn bij de werkgever op een flexibel contract. Zo wordt gemiddeld twee derde van de flexibele schil ingevuld door deze medewerkers. Andere vormen die in mindere mate voorkomen zijn het inhuren van medewerkers via een oproepcontract in eigen dienst en het detacheren en inhuren van ZZP'ers.

Overigens zitten er grote verschillen tussen de branches in de meest voorkomende vorm van flexwerk. Zo maakt driekwart van de overheidsinstanties liefst gebruik van de inhuur van externe adviseurs, terwijl dit in het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur slechts 30% is. Daarentegen zijn binnen de zorg & welzijn en cultuur juist min-max contracten sterk vertegenwoordigd.

Opvangen (ziekte)verlof vs. specialistische projecten

Tot slot concludeert het onderzoek dat de rol van het flexwerk sterk afhangt van de manier waarop de medewerker is ingehuurd. Zo zorgen intern flexibele medewerkers (met een tijdelijk contact in eigen dienst) voornamelijk dat het werk doorgaat, terwijl externe flexwerkers vaak worden ingezet om veranderingen of verbeteringen in de organisatie te realiseren. Interne medewerkers met een tijdelijk contract worden wat dat betreft vaak ingezet om collega´s te vervangen tijdens ziekte of verlof, terwijl externe flexwerkers worden ingezet voor projecten waar specialistische kennis voor nodig is.

Optimaliseer uw eigen flexibele schil

Wilt u advies over hoe u de flexibele schil van uw eigen organisatie kunt optimaliseren? Of wilt u snel ervaren flexwerkers inhuren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en bekijk onze diensten voor werkgevers.

Bron: PWdegids.nl