Flexkrachten hebben lager verzuim dan vaste werknemers

Recent onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat het verzuim onder tijdelijke medewerkers lager is dan onder vaste medewerkers. De onderzoekers hebben meerdere verklaringen voor dit verschil in verzuim. Lees hier meer.

Uit de Arbobalans 2016 van TNO blijkt dat meer werknemers met een vast contract zich ziekmelden dan mensen die tijdelijk in dienst zijn. Het verzuim onder vaste medewerkers ligt op 4 procent, terwijl het bij tijdelijke krachten om ruim 2 procent gaat. Onder tijdelijke krachten worden onder andere oproepkrachten, invallers, uitzendkrachten, ondernemers en ZZP'ers geschaard.


Mogelijke oorzaken lager verzuim

Volgens de onderzoekers van TNO zijn de uitkomsten deels toe te schrijven aan het feit dat werknemers met een flexibel contract worden geselecteerd op hun gezondheid. Als zij zich vaak ziek melden, worden zij minder snel gevraagd voor een nieuw flexibel contract. Bij ondernemers en ZZP'ers speelt mee dat er direct financiële consequenties verbonden zijn aan hun afwezigheid.
 

Verzuim gerelateerd aan stress

Een belangrijke verzuimreden is stress. In de zorg en het onderwijs zit een kwart van het personeel tegen een burn-out aan, maar ook buschauffeurs, treinbestuurders en medewerkers van de politie en brandweer hebben vaak met stress te maken. In totaal zegt 14 procent van de werknemers in vaste dienst serieuze burn-outklachten te hebben, tegenover 7 procent onder ZZP’ers. Het grootste deel van de zelfstandigen ervaart weinig werkdruk, met uitzondering van zelfstandigen in sectoren als handel, zakelijke dienstverlening en vervoer.
 

Werken met AOW-gerechtigde flexkrachten

Wilt u werken met flexibele medewerkers, dan bent u aan het juiste adres bij Uitzendbureau 65plus. Wij hebben jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die op flexibele basis willen doorwerken. Wij plaatsen hen bij opdrachtgevers in heel Nederland. Interesse? Neem contact op met onze HR-specialisten en kom meer te weten over onze dienstverlening!

Bron: Nu.nl