Gevolgen flexwet in beeld tijdens voorjaarsoverleg

Gevolgen flexwet in beeld tijdens voorjaarsoverleg

Het oorspronkelijke doel van de hernieuwde Wet Werk en Zekerheid om flexwerkers meer rechten te geven blijkt in de praktijk lang niet altijd zo uit te pakken. Minister Asscher wil daarom de vakbonden en werkgevers bijeenroepen voor overleg.

Sinds de invoering van de aangepaste Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 komen er steeds meer 'onbedoelde negatieve neveneffecten' aan het licht. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer daarom toegezegd om dit voorjaar met de sociale partners in overleg te gaan over de gevolgen.

Onbedoelde negatieve effecten voor flexwerkers

Het voorjaarsoverleg is vooral een initiatief van de ChristenUnie en het CDA. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma heeft de WWZ onbedoelde, negatieve gevolgen voor flexibele arbeidskrachten, welke aangepakt moeten worden.

Volgens Heerma zijn er signalen dat flexwerkers eerder hun baan verliezen door het invoeren van het maximum van twee tijdelijke contracten. Dit terwijl het juist de bedoeling was dat medewerkers eerder een vast contract zouden krijgen.

Sociale partners wachten uitnodiging af

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbond FNV laten weten een eventuele uitnodiging voor het voorjaarsoverleg af te wachten. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is voorjaarsoverleg alleen zinvol als daar de “verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt” op de agenda staat die “zowel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt uitholt, als banen voor de middenklasse”.

Meer weten over de Wet Werk en Zekerheid?

Meer weten over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexkracht of ondernemer? Neem vrijblijvend contact op met onze HR-specialisten of bekijk onze artikelen over de wijzigingen van de WWZ per 1 januari 2015 en 1 juli 2015.

Bron: Personeelsnet.nl

Reageren