Het aantal langdurig werklozen neemt af

Het aantal langdurig werklozen neemt af

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal langdurig werklozen afneemt. Zij vinden steeds sneller een nieuwe baan. Lees er meer over op de nieuwsblog van Uitzendbureau 65plus.
 

Het CBS presenteerde onlangs de werkloosheidscijfers over het eerste kwartaal van 2016. Wat blijkt? Het aantal werklozen bedraagt in het eerste kwartaal 604.000, een afname van 60.000 vergeleken met een jaar eerder. Deze daling – welke al in het tweede kwartaal van 2014 is ingezet – komt bijna geheel voor rekening van de langdurig werklozen. Langdurig werklozen zijn mensen die minimaal twaalf maanden zonder werk zitten.
 

Vier op de tien mensen is langdurig werkloos

Zo blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2016 232.000 langdurig werklozen waren. Dit zijn 57.000 minder werklozen dan in het eerste kwartaal van 2015. Vier op de tien werklozen zijn een jaar of langer op zoek naar een nieuwe baan. Deze langdurige werkloosheid komt vaker voor onder vrouwen dan onder mannen, namelijk bij respectievelijk 41 en 36 procent.
 

Langdurige werkloosheid per leeftijdsgroep

De daling is bovendien vooral zichtbaar bij 25- tot 45-jarigen. Onder 45-plussers is ook een daling op te merken, maar hier neemt de langdurige werkloosheid minder snel af. Jongeren tot 25 jaar zijn vaak maar een korte tijd werkloos. Mensen tussen de 45 en 75 jaar worden het meest getroffen door langdurige werkloosheid: van de werkloze 45-plussers was 59 procent langer dan één jaar werkloos. Dit percentage ligt echter wel lager dan een jaar geleden.

Bron: Plus Online
 

  • Ik zou graag bezorger met een autobestel van de zaak pakjes rondbrengen

Reageren