Hoe werkt het in dienst nemen van een pensioengerechtigde?

Het in dienst nemen van een 65-plusser in uw organisatie heeft verschillende voordelen. Tegelijkertijd zijn er wel een paar dingen waar u op moet letten. Een aantal zaken op een rij.

Medewerker door laten werken na AOW mogelijk

Het kan natuurlijk zijn dat u een medewerker na zijn pensioen wilt laten doorwerken. Dit is mogelijk door een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan met hem of haar. Als in de cao vermeld staat dat een medewerker door mag werken na het bereiken van de AOW leeftijd loopt het (tijdelijke) contract gewoon door. Ook hier geldt dat het vierde contract een vast dienstverband wordt.

Natuurlijk kan het wel zijn dat bepaalde functies niet meer haalbaar zijn vanwege de leeftijd. In dit geval kan gekeken worden naar alternatieven in de organisatie.

Financiële voordelen

Op financieel vlak verandert er voor werkgevers wel het een en ander. Zo hoeft een werkgever geen premie meer te betalen voor de:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

Buiten deze uitzonderingen hebben pensioengerechtigde werknemers die u in dienst neemt dezelfde rechten als uw andere werknemers waaronder bijvoorbeeld vakantiegeld.

AOW-werknemers in dienst nemen aantrekkelijker?

Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling dat het nog aantrekkelijker moet maken voor werkgevers om werknemers na hun AOW-leeftijd door te laten werken. Hierin wordt een minimumloon vastgesteld voor pensioengerechtigde werknemers, worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd en hoeft een werkgever de werknemer bij ziekte nog maar zes weken loon door te betalen in plaats van twee jaar.

Bekijk meer informatie over het in dienst nemen van een pensioengerechtigde werknemer of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over actuele subsidies!