Hoeveel 65-plussers werken er eigenlijk?

Regelmatig komt het in het nieuws: steeds meer senioren werken. Dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer mensen in de leeftijdsklasse ’65+’ komen. Het totaal aantal zestigers is de laatste tien jaar toegenomen van 1,7 miljoen naar 2,1 miljoen mensen. Maar hoe zit het met het aantal personen dat na hun 65e nog werkt?

65-plussers aan het werk

De afgelopen tien jaar is het aantal werkende 65- tot 70-jarigen zes procent toegenomen. In 2009 was de arbeidsparticipatie van deze groep 12,2%, tien jaar later is dit gestegen naar 18,2%. In aantallen staat deze stijging voor maar liefst 87.000 personen die in deze tien jaar aan het werk zijn gegaan. Anno 2019 zijn er 179.000 65- tot 70-jarigen actief op de arbeidsmarkt. De verdeling man-vrouw is in deze tien jaar ongeveer gelijk gebleven. In 2009 was 32% van de werkzame 65- tot 70-jarigen vrouw en 68% man. Tien jaar later is dit 34% tegenover 66%. Als we naar de aantallen kijken, kan er gesteld worden dat het aantal werkende vrouwen van 65 tot 70 jaar meer dan verdubbeld is: van 29.000 naar 60.000.

Voltijd vs. deeltijd

Het percentage werkzame 65-plussers dat voltijd werkt, is de afgelopen tien jaar licht gestegen. Van de werkende 65- tot 70-jarigen, was in 2009 bijna 23% voltijd aan de slag, nu is dat bijna 26%. Als we het dienstverband opsplitsen naar geslacht, zien we een lichte stijging bij de mannen die voltijd werken: 27% in 2009 en 31% in 2019. Bij de vrouwen steeg dit percentage in tien jaar met 1%, naar 15%.

1.png

Beroepen voor pensionering

Jaarlijks voert Uitzendbureau 65plus een onderzoek uit onder onze uitzendkrachten, in samenwerking met de HAN en TU. Hier komen ook zeer interessante inzichten uit. Zo wijkt de man-vrouwverdeling in onze database iets af van de eerder genoemde cijfers: 76% is man en 24% vrouw. De beroepen die onze uitzendkrachten voor hun pensionering uitoefenden zijn voornamelijk in te delen in vier categorieën: 19% werkte in de techniek; 18% had een commerciële baan, 18% was actief in het onderwijs en 17% had een administratieve/secretariële baan. Het onderwijs en vervoer zijn de branches waar de meeste uitzendkrachten van 65plus werkzaam zijn. In een interview met het Brabants Dagblad zegt een van onze uitzendkrachten, meneer Pauwels, werkzaam als chauffeur: “Je hoort ergens bij. Er werken hier leuke mensen. Het geeft voldoening. Ik heb geen spanning en er is niet iemand die me constant achter mijn broek aan zit.’’

Waarom doorwerken?

In het jaarlijkse, wetenschappelijke onderzoek onder onze uitzendkrachten, wordt ook gevraagd naar de voornaamste motivaties om door te werken. Er worden een aantal redenen genoemd, waarbij er op een schaal van een tot vijf aangegeven kan worden hoe belangrijk deze motivatie wordt gevonden. Hieruit blijken ‘bezig zijn’ en het sociale aspect de belangrijkste redenen om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken. Hierna volgen de motivaties kennisoverdracht en een financiële aanvulling als reden om door te werken. Meneer Pauwels: “Een uurtje of vijftien in de week. Dat is mooi genoeg om wat extra te besteden te hebben. Na aftrek van de vaste lasten blijft er van mijn AOW en pensioen niet veel meer over. Door dit werk kunnen we net even wat meer. Een paar kilometer verder op vakantie, met mijn twee kleinzoons naar Willem II-Ajax, op de eretribune. En ik rijd graag motor, dat kost ook geld.’’

Doorwerken via Uitzendbureau 65plus

Leest u als AOW-gerechtigde dit nieuwsbericht en moet u ook nog niet denken aan stoppen met werken? Dan komt Uitzendbureau 65plus graag in contact met u! Ons uitzendbureau is gespecialiseerd in het uitzenden van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij gaan aan de slag in uiteenlopende functies in onder andere het onderwijs, de facilitaire dienstverlening of de transport- en vervoerssector. Neem contact op met onze HR-specialisten en laat u voorlichten over de mogelijkheden!


Bronnen: CBS, onderzoek HAN/TU i.s.m. 65plus, 2018, Brabants Dagblad