Hoogste arbeidsparticipatie sinds 2009

In januari waren er bijna 8,9 miljoen werkenden, waarmee de arbeidsparticipatie steeg tot 68,6 procent. Bij de laatste piek in 2009 kwam dit percentage op 68,3. 

Groei arbeidsparticipatie

De afgelopen drie maanden nam het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk met gemiddeld 18 duizend per maand toe. Het aantal mensen in deze leeftijdscategorie met betaald werk was niet eerder zo hoog. Voor zowel jongeren van 15 tot 25 jaar als 45-plussers is de arbeidsdeelname hoger dan begin 2009, toen de arbeidsparticipatie ook een piek beleefde.

Werkloosheid

De afgelopen maanden hadden bijna 4,1 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Hiervan hadden ruim 3,7 miljoen mensen niet recent gezocht naar werk en/of waren niet direct voor werk beschikbaar. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind januari 279 duizend lopende WW-uitkeringen.

Onbenut arbeidspotentieel

Van de beroepsbevolking hadden 329 duizend mensen geen betaald werk, zij gaven aan recent naar werk te hebben gezocht én daarvoor direct beschikbaar te zijn. Zij worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, net als personen die recent naar werk hebben gezocht maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn, of andersom. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn vallen onder deze groep. Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2018 uit iets meer dan 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog meer dan 1,2 miljoen. 

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? U kunt hier het hele artikel lezen. Ook kunt u contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Al sinds 1975 zijn wij gespecialiseerd in het uitzenden van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wij hebben dan ook veel kennis over de AOW in Nederland. Neem nu contact met ons op en stel uw vragen.

Bron: CBS