Is deze generatie gepensioneerden de rijkste ooit?

Is deze generatie gepensioneerden de rijkste ooit?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de huidige generatie gepensioneerden de rijkste ooit. Er zijn echter gepensioneerden die zich hierin niet herkennen: zij kunnen het hoofd amper boven water houden. Hoe is het werkelijk gesteld met de financiële situatie van gepensioneerden?

Nederlandse gepensioneerden zijn de afgelopen jaren gemiddeld gezien rijker geworden. Dit komt met name door de instroom van jonggepensioneerden: zij zijn rijker dan hun oudere voorgangers. Dit levert echter een verkeerd beeld op, want de rijkdom is scheef verdeeld. Meer dan 80% van het vermogen is in handen van 20% van de rijkste huishoudens. Dit vraagt om meer uitleg.
 

Spaargeld en vermogen

Het gros van de zestigplussers heeft veel gespaard en zuinig geleefd. Gemiddeld beschikt een doorsnee zestigplussershuishouden over een vermogen van €109.000. Dit is een verdubbeling van het vermogen in 2006. Let wel: het vermogen van gepensioneerden is relatief hoog, maar zit voor een deel in onroerend goed.
 

Daling koopkracht

Echter, sinds 2009 is het doorsnee inkomen gedaald en nam tegelijkertijd de koopkracht af. Dit valt te wijten aan de economische crisis waar Nederland zich destijds in bevond en nu van herstelt. De koopkracht van pensioenontvangers daalde tussen 2009 en 2014 bovendien sterker dan bij de overige bevolking: 5,25% tegenover 3,25% van de werkenden.
 

Positieve geluiden

Uit recent onderzoek van de ANBO blijkt dat de koopkracht van ouderen al jarenlang onder druk staat en dat 80% zich zorgen maakt over hun financiële situatie. Een ander onderzoek wijst echter uit dat ‘slechts’ 3,3% van de gepensioneerden in armoede leeft – dit cijfer was nog nooit zo laag. Ondanks alle lastenverzwaringen en de daling van de koopkracht gaat het dus niet slecht en zijn er positieve geluiden.

Bron: Plus Online
 

Reageren