Jonge leidinggevenden populair onder medewerkers

In het bedrijfsleven zijn steeds meer jonge leidinggevenden en uit onderzoek blijkt bovendien dat zij zeer geliefd zijn. Waarom is dit? Lees er meer over op de nieuwsblog van Uitzendbureau 65plus!

Een groep onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven deed in 2015 onderzoek naar jonge leidinggevenden – dit zijn leidinggevenden tussen de 20 en 35 jaar oud. Voor de studie werden 122.000 leidinggevenden beoordeeld door hun werknemers en werden er ruim driehonderd interviews afgenomen.
 

Betere beoordeling jonge leidinggevenden

Wat blijkt uit de studie? Jonge leidinggevenden worden door hun werknemers gemiddeld beter beoordeeld dan leidinggevenden van vijftig jaar en ouder. Zij worden niet alleen positief beoordeeld door jonge medewerkers, maar ook door medewerkers die ouder zijn dan zij zelf. Zo hebben jonge bazen meer aandacht voor de behoeften en de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd zijn ze méér dan oudere leidinggevenden gericht op het behalen van goede resultaten.
 

Redenen goede beoordeling jonge baas

De onderzoekers ontdekten diverse redenen waarom jonge leidinggevenden populairder zijn dan bazen van 50-plus.
 

Aandacht voor wensen werknemers

Jonge bazen hebben meer aandacht voor de wensen van werknemers en beslissingen worden samen genomen. Jonge managers beschikken over goede sociale vaardigheden en focussen op teamwork.
 

Hebben van heldere visie

Werknemers stellen het op prijs wanneer jonge leidinggevenden een heldere visie uitdragen en hierover duidelijk communiceren. Zij coachen hun medewerkers bovendien beter.
 

Inleven in relatie baas-werknemer

Doordat jonge leidinggevenden nog maar kort in hun functie zitten, herinneren zij zich goed wat zij zelf onprettig vonden in hun relatie met hun baas. Hierdoor willen ze het zelf anders aanpakken.
 

Confrontaties aangaan

Jonge leidinggevenden gaan de confrontaties met klagende werknemers minder snel uit de weg dan oudere leidinggevenden die conflicten liever vermijden.
 

Meer tijd voor leidinggevende taken

Doordat oudere leidinggevenden vaak belast zijn met ingewikkelde inhoudelijke taken, hebben zij minder tijd voor de medewerkers op de werkvloer. Jonge leidinggevenden hebben meer tijd voor leidinggevende taken.
 

Sterke punten oudere leidinggevenden

Ook al heeft het onderzoek van de KU Leuven zich gericht op de beoordeling van jonge leidinggevenden: ook voor oudere leidinggevenden valt wat te zeggen. Ook zij worden relatief goed beoordeeld. Zo zijn zij beter in ‘leading by example’, ze stellen hogere doelen en werken zelf heel hard voor het bereiken van deze doelen.
 

Bron: NRC Handelsblad en Loopbaanhulp